Romjulsdraum 4…..

Like før klokka kimar det nye året inn…

Eit nytt år har meldt sitt komme…. nyttårsforsett? Trur ikkje det…. er gammal nok til å hugse at slike forsett var vanskelege… noko blei vrangt og noko gjekk på skeive… og noko gjekk rett så bra…. og eg er ung nok til å håpe på at eg i det nye året vil få høve til å rette opp det som gjekk skeis… det som gjekk på tverke…. det eg sa feil og det eg ikkje sa, men burde ha sagt…. Arnulf Øverland sa noko om at «døgnet har mange timer, året har mange dage» …dagar til å gjere godt igjen….

Himmelraude skyer i brann
så stig ho over fjellkanten
sola
eksplosjon over fjorden
Så tar himmelen på seg si vante drakt
Men han gøymer på
minnest ekstasen
frå hendinga
idet ein ny dag
står i startgropa

Close to turning into a new calendar

Just before the belles chime for the New Year …

A new year has announced its coming… new-year’s resolution? I recon not…. I am old enough to remember that such promises were difficult … something went wrong and some items became awkward… while some thing went very well…. And I am young enough to hope that the new year will give me lots of possibilities to raise what fell and make right what went wrong…. say what I did not say and ‘not say’ what I did say…. One of our national poets wrote ‘House rules’ about «the day has got many hours, the year has got many days»…. days in which we can make up for……..

Heavenly red clouds on fire..
then she climbs over the mountain range
….the sun…
explosion over the fjord
Then the sky changes to its usual suit
But it keeps in mind
the ecstasy 

from the happening
as a new day
is ready on the staring line…

Romjulsdraum 3

I desse vareteljingsdagar….

 For 17 år sidan sa eg farvel til jobben min. Ville prøve ut andre talent enn å vere lærar. Eg møtte mange gleder og utfordringar. Eg møtte mange nye vesen i den nye livet mitt. Eg møtte kommunale vesen…. mellom andre skattevesenet….Det var nytt og ukjent…. Sjølvmeldinga var levert og eg kom i tankar om dette offentlege rommet vi alle er ein del av. Tankane enda opp i ei lita tekstrekkje:

Rekneskap
er å telle alle sine varer
Ein tel alle sine utgifter
og deretter alle sine inntekter
Så trekkjer ein alle sine utgifter
frå alle sine inntekter
Så sit ein att med alle velsigningane
Og dei veit ikkje skattevesenet noko om
…..dei er så vanskelege å telle….

 

 

Mid Christmas and New Year 3

In these days of counting your stock….

17 years ago I said farewell to my job. I wanted to try out other talents than teaching. I met with many a challenge and many a joy. In this my new life I also met some bodies in the official administration.  I had to handle some bodies in the municipality thar had not affected me in the same way before…..such as the tax body… that was new and not familiar…… When I was finishing the more complicated tax form, I got some thoughts about this official room of which we all play a part in…..! These reflexions became a little text:

An account
is to count all your fortunes
You start with counting your incomes 
thereafter you count your outlays
Then you subtract all your outlays
from all your incomes
So you are left with all your blessing
of which the tax authorities know nothing about
…..they are so difficult to count….

 

 

Romjulsdraum 2

Huset ved vegen

Romjulsdagar med fred og stilla gjev tankar fram og attover… til det som var. Menneske eg møtte langsmed vegen… som sette sine spor…. Dei som gjekk føre og gav niste med på vegen…. gav oss ein arv å odle…. gav oss rikdom større enn gullmyntar i ei kiste….

Her er hus langsmed vegen
med varme innfor døra
Kom inn
set deg ned eit bel
set skodna innmed omnen
det er kaldt i gangen
Hjartevarme menneske
har ein stol for alle
ung som gammal
Mat for kroppen
Mat for sjelen
…og i rik’leg mål
Ho veit kva som trengst til dagen
har kunnskap og forståing for det meste
auser av ei kjelde
frå liv og tradisjon
mest frå utømelege hjartekjelda
som flyt over
og gjev kveik til alle

…i djup glede og takksemd for møtet…

Romjulsdraum

Julebrev adresse Jorda…..

Nokre tankebanar kring verda og korleis vi styrer og steller vår forunderleg vakre buplass i Vintergatan…..

Når Vårherre tar et kveldsblikk
over sine mange kloder
blir han litt betenkt
og i fundering
om hvor lite de har husket
av hva han nevne
før han sendte dem
til hver sin ende
av det store lekerommet
De har funnet på så mange regler
om samarbeid og takt og tone
De har glemt å smile lunt
og blinke til hverandre
De har til’med glemt å leke
når dagens dont er over
Har de også mistet helt av syne
den store stjerna langt i øst
den som leia skulle vise
?
Var det kanskje snart på tide
å trekke litt i trådene
forta en ørliten justering…
når jeg nå ved juletide
hilsener skal sende
rundt til mine kjære kloder
Gled dere
ta i ring og dans litt med hverandre
—-ville Han kanhende si—–

Mid Christmas and New Year 2

The house at the roadside

The days between Christmas and New Years is named ‘The room- Christmas’… It is a time with tranquility and calm life…. thoughts to the future as well as to the past….. to what  w a s  …… People whom I met with alongside the road…… who set traces after them…… those who went before us and gave us some lunchpacks for the travelling….they gave us a heritage to cultivate….gave us a wealth bigger than gold coins in a chest….

There are houses at the roadside
with fire heat inside
Come in
sit down a while
put your shoes under the oven
it is cold in the hallway
Heartwarm folk
have got a chair for everyone
young ones and older
Food for the body
Food for the soul
richly poored
She knows what is needed for the day
has knowledge and understanding for the most
gives out from a well
from life and tradition
but mostly from the everlasting heart well
that overflows
and gives spirit for us all

…in deep joy and gratitude for the meeting….

Juleglede 3

Den eviglange dagen….

I min barndom – på 50talet – var ‘De ti bud’ LOV i einkvar heim ….. og i tillegg nokre andre bodord og påbod og reglar om dagleg liv og levnad. For oss ungane sette desse reglane uforståelege avgrensingar på aktivitet, somme tider. Førstedag jul var ein lang dag! Vi fekk nemleg ikkje lov til å gå ut. Her hadde vi nye ski eller kjelker som vi brende etter å få prøve…. var det nysnø, gjorde det rett vondt….  Vi hadde fått nye klede som vi ville syne fram til venninnene. Alt eg tigga og bad, nytta ikkje. Far var streng, og mor var søndagsskulelærar, så vi måtte vere gode eksempel i bygda……..Tolmodet vart sett på mang ei hard prøve… og eg hadde mang ein hard argumentasjon med min strenge Fader…. .I ettertid ser eg korleis dette har sett preg på oss…. Vi lærde respekt for det heilage…. og det har vi då ikkje hatt vondt av….


Arven
Den beste arven
frå dei som gjekk føre
er å eiga minnet om
ei god mor
ein omsorgsfull far
ei mild bestemor
og ein rettlinja bestefar
Den arven gjev velsigning
i tusen foll

 

Juleglede 2

Betlehem i Afrika eller Norge…..

Det gjekk ut ein gjetar
ein stad i utmarka
han såg til sauen sin
og gledde seg over alle englane
i det høge graset
…englane song
og freden var med han

Englane song eingong for hyrdingflokken
vakkert lydde det
og det gledde sjeler
og folket gjekk for å finne
barnet å undre seg over

Dei fann det
under stjernestrødd hiommel
og vinka med palmegriener
i stor glede
Og dei gjekk heim
i fred med seg sjølve og kvarandre….

::::::::::

Christmas Joy 2

Bethlehem in Africa or Norway…..

A shepherd went out
to his outfields
to watch over his lamb
and rejoiced over the angels
in the high grass
…the anglels sang
and peace was with him

The herald angels once sang
or those shepherds past

with glorious tones touching their souls  
og folket gjekk for å finne
barnet å undre seg over

There under the starry sky
they found this wonder
and waved the palm branches with great joy
and they returned to their homes
with peace in their heart
and goodwill to all men

::::::::::