Archive | februar, 2014

'Klåre vinter' Vindreken ved Esefjorden

Mere fjell

‘Har du sett eitt, har du sett alle’ (overhørt i ein samtale mellom to turistar!) For nokre år sidan stilte eg ut saman med fotografen Johan Brun. Han hadde ein del bilder som høyrde til utstilliga ‘mere fjell’ … Denne titelen talte til meg og har følgt meg seinare…. Norske songar med islett av fjell […]

Å sprenge grenser

Merkesteinar Merkesteinar har ein heilt spesielt definert funksjon (nedst på sida:’open me’). I denne samanhengen legger vi eit meir symbolsk innhald… ein stein som står for ei anna tid, å overskride ei grense i ditt eige sinn ….. ein overgang til ein annan sinnstilstand. Å gje seg ut på ein pilegrimssti…du går for rekreasjon, naturoppleving, […]

Midt i november… eller februar…

Mellom bakkar og berg Amerikanaren kan ikkje heilt forstå at vi kan overleve den lange vinteren. Når dei spør ‘kor mange menneske bur i Balestrand’ og eg svarar ‘1350’…. så er ofte neste spørsmål: ‘Kor mange bur her om vinteren?’ og dei undrar seg…. Då pleier eg av og til svare med å syngje eit […]

Nesten oppe!

 Vel begynt er halvt fullendt… halvt fullendt og litt til…  … Vil så gjerne få blomane til å klatre i berget slik dei verkeleg gjorde. Ei revebjølle vaks ut frå ein sprekk i gneisen.. tiriltungene kraup over grøfta innunder det bratte berget… sommarfuglane sette seg på dei delikate stenglane til Blåklokka der ho uredd klatra […]

Pilegrim blant naturens skulpturar

Furuskog med sjel Barndommens furumoer forbinder eg med mystikk. Det var tidleg haust og laurdag. Vi laga niste og termos med kakao. Mamma hadde kaffi og den lukta godt men smakte forferdeleg. Det såg ikkje ut til å vere så mykje bær. Det såg heller tynt ut. Men sette eg meg ned og letta litt […]

Program for Pilegrimsvandring Balestrand Olsok 2014

Program 28. juli: Ankomst utover dagen Om kvelden: Festleg samver med konsert, film og informasjon 29. juli Pilegrimsvandring til Kvamsøy Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje Avduking av ‘skulpturen ‘Børtreet’…signing av Børtrehuset 30. juli Pilegrimsvandring til Tjuatoten Alt opplegg for dei som ynskjer ei mindre utfordrande løype 31.juli: Avreise Kvamsøy er den minste øya i Noreg med […]

Ein pilegrim er ein som vandrar i framandt land og lende

Alle ynskjer å vere ein del av eit fellesskap Eit fellesskap… ei gruppe menneske som arbeider mor eit felles mål… Dette med målet er viktig for eit godt fellesskap. Alle er likeverdige… alle får bruke sine evner og talent… og alle blir støtta av alle! Utopia?? Nei, det må vi ha lov til å tru, […]

29. juli 2014 …!

Velkomen til Balestrand! Det er ei stor glede å ønske velkomen til den første pilegrimsvandringa i Balestrand. Ideen blei fødd 12 år tilbake i tid, så han er snart tenåring. På tide å sende han ut i verda! Blir du med? Fattar du interesse, sett av datoen i agendaen din! Så får du følgje med […]

Villniss

Brøyte seg rydning i svarteste skog… Fekk så lyst til å sitere Ibsen frå Peer Gynt: «Gå utenom!», sa Bøygen…nei då, dei går ikkje utanom,  Ingvar og Arthur!  Parhestane har vore ute i 4 dagar og gjer vei i vellinga. Fotoet ovanfor er frå tidlegare i går, der du får ein ide av korleis det […]

Over bruer og gjennom grinder

Det er noko spesielt med bruer og grinder…. Vidare går arbeidet.. no vil Jørgen og hans menn snart begynne arbeidet med ei god grind frå utmarka til området ned på bøen, nærare gardshusa… og i tillegg stien som som vil føre pilegrimen til den vakre plassen der Tusenårseika står….. Her er det lett å føle […]