Pilegrimsvandring Balestrand 2014….PÅMELDING

Program

Det er ei stor glede for oss som har arbeidd med Pilegrimsvandring i Balestrand, å kunne ønske velkomen til den aller første vandringa; Olsok 2014. Det blir ein historisk dag og ein jubeldag som vi håpar at du og mange med deg vil ta del i!

Kvamsøy


28. juli: Ankomst utover dagen

Klokka 1800: Festleg samver på Kviknes med ein liten konsert og informasjon

 

 

29. juli

Buss frå Holmen 10oo- 1200

Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje
Avduking av ‘skulpturen ‘Børtreet’ og signing av Børtrehuset

30. juli
Pilegrimsvandring til Tjuatoten
Alt. opplegg for dei som ynskjer ei mindre utfordrande løype

 

Krossen på platået
Krossen på platået

31.juli:
Avreise

Du står sjølvsagt fritt om du berre vil vere med på Kvamsøyvandringa.

Praktiske opplysningar i høve innkvartering:

Balestrand har mange overnattingsstader. Du kan velje hotell,
campingplass med eller utan hytte

Nedanfor finn du eit oversyn over dei ymse alternativ:

Link til www.sjotun.com
Sjøtun camping er i gangavstand frå kai/ busshaldeplass, ca 1 km frå sentrum

Link til www.booking.com/DragsvikFjordhotel
Dragsvik Fjordhotell ligg vakkert til ved innløpet til Fjærlandsfjorden,
ved ferjekaien, 8 km frå Balestrand sentrum

Link til www.booking.com/MidtnesHotel
Midtnes eer eit tradisjonsrikt, familiedrive hotell, 3 min. gange frå sentrum.
Midtnes hotell har gjeve dette spesialtilbodet til pilegrimar:
[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Prisar gjevne pr. person
Overnatting i dobbeltrom 2 netter
Inkl. frokost og lunchpakke……………….NKr 1050,-
Tillegg for balkongrom……………………. NKr 200,-
Overnatting i dobbeltrom 3 netter
Inkl. frokost og lunchpakke………………. NKr 1550,-
Tillegg for balkongrom …………………… NKr 300,-
Enkeltromstillegg pr. natt ………………… NKr 200,-
Middag kan bestillast i resepsjonen om ynskjeleg
Pris kr. 295,- pr pers. Serverast kl. 1900[/toggle]

Link til  www.kviknes.no/
Kviknes rer av dei ærverdige De historiske hotel
og 
ligg vakkert til ved sjøkanten i Balestrand sentrum.
Ta kontakt og du vil få eit Pilegrimstilbod.

LUNSJPAKKE I KVAMSØY: KR 100
BUSS HOLMEN (SENTRUM) – SAURDALSVEGEN: KR 30
BÅTSKYSS OVER SUNDET TIL KVAMSØYNA: KR 30
BÅT ATTENDE TIL HOLMEN: KR 200

20131027_131721PÅMELDING innan 10. juli
Pilegrimsvandring Balestrand
Bjørg Frøisok Bjøberg
Fjærestad 44
6899 Balestrand
Mob.: 915 62 842
e-mail:  bjoergfb@online.no

Hjarteleg helsing Bjørg og Arthur som for høvet poserer inne i Tusenårseika… ein av stoggestadene ved Pilegrimsleia.

 

Pilgrimage Balestrand 29th July 2014

Programme

It is a great honour for us, as the founders of pilgrimage Balestrand, to invite you to the very first Pilgrimage wandering, Olsok 2014! (‘Olsok’ is the old mass day for St. Olav, our patron saint from the catholic time. Many of these saints’s mass days we still celebrate.)
This is an historical event, and we hope that you and many with you will participate! 

Kvamsøy


28th July: Arrival to Balestrand

In the evening: Meeting with film, film og informasjon

 

 

29. juli
Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje
Avduking av ‘skulpturen ‘Børtreet’ og signing av Børtrehuset

30. juli
Pilegrimsvandring til Tjuatoten
Alt. opplegg for dei som ynskjer ei mindre utfordrande løype

 

Krossen på platået
Krossen på platået

31.juli:
Avreise

You are free to choose to participate in the main Pilgrimage to Kvamsøy.

Practical information about lodging:

Balestrand has many possibilities to choose among.
Here is an oversite of the different alternatives:


Link to www.sjotun.com
Sjøtun camping is in walking distance from the express boat quay.

Link to www.booking.com/DragsvikFjordhotel
Dragsvik Fjordhotell is beautifully situated at the  Sognefjord about 8 kilometre from Balestrand centre

Link til www.booking.com/MidtnesHotel
Midtnes is a family run hotel with rich traditions, 5 minute’s walk from the centre.
Midtnes hotell has given this special offer for pilgrims:
[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Prices given pr. person:
Overnight stay in double room 2 nights
Included breakfast and lunch pack…………..NKr 1050,-
Addition for room with a balcony…………… NKr 200,-
Overnight stay in double room 3 nights
Included breakfast and lunch pack…………..NKr 1550,-
Addition for room with a balcony…………… NKr 300,-
Extra for single room per night pr. natt ….. NKr 200,-
Dinner after ordering in the reception:
Price NKr 295,- pr pers. Is served at 19:00[/toggle]

Link til  www.kviknes.no/
Kviknes is among the Historical hotels of Norway
and is beautifully situated at the water fron of Balestrand centre.
Contact them for a special offer.

20131027_131721ENLISTING before 10th July
Contact:
Pilegrimsvandring Balestrand
Bjørg Frøisok Bjøberg
Fjærestad 44
6899 Balestrand
Mob.: 915 62 842
e-mail:  bjoergfb@online.no

With a kind reward from Bjørg og Arthur:
Here they pose in the Viking Oak… The thousand Year Oak…. one of the attractions at the PIlgreimage path.

 

Indre styrke

Flytte fjell

Sherpaer hadde vore det store!
Deler av stien har vore utfordrande; den einaste moglege traseen har vore for bratt! Korleis skal vi kome oss opp? Eg tenkte ….. hadde lese om sherpaer i Luster; enn om vi kunne fått dei hit! Eg tenkte høgt, og Jørgen hadde eit lite smil om munnen….sa ikkje noko….
Neste gong vi gjekk ein tur i stien, ja, så fekk vi ro, som i songen; for  d e r  var det kome ei steintrapp… og ei til! Ja, den Jørgen, du! No også som sherpa! Er det nokon sak? Her har vi fire staute karar, Jørgen, Arthur, Erik og Ingvar, som på kvar sin vis gjer ein utruleg innsats for STIEN… Dei sagar og ryddar og finn gode snuingar på stien, slik at han skal bli god å trø, så ikkje forten skal vakle……

Steinarbeid


Indre styrke

Om du har
is i magen
brann i hjartet
vakent auge
og kvasst syn
om du i tillegg har
klår hjerne
og talefør tunge
Og om du unner deg
ro for tanken
Då kan du
flytte fjell

 

Steinarbeid 2

Ved kvart storarbeid
må ein starte i det små
Skal du klatre i ein stige
må du alltid først
det første trinnet gå

 

 

 

 

 

Klikk på ‘Open me’ så får du programmet for Olsokvandringa i Balestrand…

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Program

28. juli: Ankomst utover dagen
Om kvelden: Festleg samver med konsert, film og informasjon

29. juli
Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje
Avduking av ‘skulpturen ‘Børtreet’…signing av Børtrehuset

30. juli
Pilegrimsvandring til Tjuatoten
Alt opplegg for dei som ynskjer ei mindre utfordrande løype

31.juli:
Avreise[/toggle]

Inner strength

Move mountains

The help of sherpas would have been great here!
Parts of the path have been callenging, indeed; some places the only possible trasee has been too steep to climb! I thought to myself; I had read about sherpas in ta neighbour village; If we only could have got them here. So I  thought loudly, and Jørgen got a glint in his eye and a smile on his cheeks……did not say anything……..
Next time I went for a ‘pilgrimage wandering’ on the path, I became quite emotional; There was the stone stairs… and another one with solid steps to take you up to the top……
Oh, that magical man… with his helpers! Now also a sherpa! No problem! Here they are, four strong and cunning lads: Jørgen, Erik, Arthur and Yngvar, who in each their way do a great contribution for the PATH! They saw trees, clear away the branches, tidy up and find good bends to make it better for the foot to tread…. 

Steinarbeid


Inner strength

If you have
ice in your belly
fire in your heart
an aware eye
and sharp sight
If you also have got
clear mind
a fluent toungue
and reward yourself
some quietness for thinking
Then you can
move the mountain

 

Steinarbeid 2

With every great work
you have to start small
If you’ll climb a ladder
you first enter
the lowest step
:::::

 

 

 

 

 

Click  ‘Open me’ then you’ll fint the ‘Programme for The first Pilgrimage in Balestrand…

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Program

28th July: Arrival in Balestrand
In the evening: An assembling meeting with information, film and some coffee/tea and cakes

29th July
Pilgrimage to Kvamsøy
Pilgrim Service in Kvamsøy medieval church
Unveiling the sculpture ‘Worry tree’’…signing of the Worry Tree chapel

30th July
Pilgrimage to Tjugatoten mountain 1098 m
Alternative for those who want an easier route

31.juli:
Leaving Balestrand … or stay some more days on your own![/toggle]

Trappetrinn på pilegrimsstien

Dagen rann og sola sende sine kaskadar av stråleskudd over fjorden…

Frokosten var ikkje heilt fortært og tekoppen var ikkje for vel tømt….. ‘Kanskje vi skal ta oss ein tur ut til stien?’ …..Arthur, som likar å planleggje… som den mest selvfølgelege sak av verda: ‘Ja, vi kjører med ein gong!’…som om vi begge hadde tenkt det same på same tid….

Sti her???Det såg usikkert ut, med dette véret, men sola kom, ho, idet vi runda Målsnes, og ho var med oss i marka ved »Gamlevegen’. Utfordringa som stod att for stifinnarane, var å finne traseen for å binde saman den siste stubben av Galmevegen med stien som allereie fanst gjennom skogen ovanfor. Ikkje lange biten, men det såg intrikat ut. Store steinar, svaberg og den største høgdeforskjellen på heile strekningen….

 

 

FurutrappVi blei meir og meir overvelda etter kvart som vi fann dei raude merkebanda… oppetter små glenner i svaberga, mellom steinar på mjuk barnålgrunn, innimellom trestammer og jamsi’es med ein liten surlebekk…. Nokre stader hadde større tre måtta vike; det var einaste leia. Men du kor fint! Stubbane som står att blir trappetrin i stien!

Pilegrimsvandring Balestrand… ei oppleving for livet!

Adventvent 9

Eld ved kveld

Etter krigen var det manko på mykje; mor var glad då ho fekk kjøpt ein heil stuv med ullstoff: tettvove og tjukt…. gråbeige….tenk det! Mor sydde kjeledress til meg og bukser og jakker til storebrørne mine…i minst tre omgangar. Vi var godt kledde for basing i snøen, renne på ski eller kjelke. Ein i kvar syskenflokk hadde rattkjelke. Jo større den var, di fleire fekk plass. I store, lange bakkar var det kjelke, i slake bakkar var sparken best. Så laga vi sparketog. Vi hekta sparkane  i kvarandre, den største sparken med den sterkaste sparkaren bakerst…den minste fremst. Eg som minst i leikelaget sat fremst på ‘Veslesparken’ og tok støyten når vi velta viss farten var for stor i svingen…..og det var han ofte…Det sterkaste minnet frå kalde vinterdagar… eg kom inn, full av snø over heile kjeledressen,  raud på nase og kinn… det knirta koseleg frå bjørkeved i Jøtulen… langsamt mjukna stivkalde fingrar og tær… og eg las omatt og omatt orda som var smidd inn over omnsdøra….

Eg grev ned min eld
seint om kveld
Gud gjev min eld
aldri sloknar ut

…..vi skulle skrive dikt på ovnane no óg

Lyset

Morgonar set spor

Korleis blir denne morgonen…..alltid like spennande
Vert han sollys med raudnande vakkert fargespel på fjorden?…. Vil dei blågrå skyene gøyme solstrålene!… Kanhende ligg skodda tungt ned på åassidene og fjord og alle fjell er eit syn bare i vårt indre … Vi veit dei   e  r   der….
Slik var han, denne morgonen. Skoddeteppet glei sakte ut frå Fjærlandsfjorden… og møttest midtfjords med teppet som låg over Vangsnes. Det var eit mildt samantøt, mest som ei omfamning… og fjorden anda fred. I slikt eit utsyn vert tankane ikkje uroa av mangetusen fargeinntrykk …. ord set seg saman inne i hugen…. nokre usamanhengande tankar flyt saman og vert til tankerekkjer….

Du gylne jord(LR)Går tida?
Tida renn aldri frå deg

du fyller kvart sekund
med tankar og gjeremål
nokre trivielle
og lite av det storverket
du drøymde om
Ei tid er for slike
og ei for dei meir 
himmelstormande
Alle verk – store som små
vert gjort i sekund av tid
Dette sekundet
tel og fortel

 

Pilegrimsveg med høgt syn

Nokre små regndropar helsa oss på vegen

Ingvar og Arthur i kvar sin skulptur…dei fekk ikkje følgje av fleire…varmt i véret… No var dagen og tida for rekognosering og litt meditasjon på pilegrimsleden! Dei har rydda og fundert på kor det er best å leggje stien….. Eg trur Ingvar og Arthur var spente på å vise meg arbeidet dei hadde gjort…..
DET BLIR BRA!… Stien snor seg forbi steinar, kryp oppetter lyngkledde bakkehell, og buktar seg kring eldgamle malmfuruer og styvingstre som ikkje har vore stuva på mange dei år! Så klyv han litt oppetter runde steinheller dekte av mose og lav…ein og annan bautastein gjev tankar om dei som bygde og budde og gjekk under dei same trekronene og såg utover den same fjorden. Ein liten surlebekk laga akkompagnement til tankane mine… eg måtte berre småsyngje litt inni meg… nett hatt feiring av Grunnloven i kyrkja og Songlaget deltok med Gamle Norig.. nørdst i grendom er vårt eiget ættarland… ved tanken vert eg høgtidssam og ærbødig overfor den vakre naturen vi får vere pilegrimar inne i…

KvilesteinSomme steinar er merkesteinar
som fortel om garden si soge
Somme steinar er muresteinar
høvande til steingjerder kring ein åker
Andre steinar ligg i bekken
og har fått runde former
Hus for einkvan?etter kjælen leik med vatnet
Så har vi dei gamle stabbesteinane
som blondekantar langs vegen
Så har du steinen du ikkje kan beskrive
han er høg eller låg
knudrete eller glatt
avrunda eller flat
og du kan ikkje ta i miss når du ser han
Han er kvilesteinen
til nistepakke
og meditasjon
::::::

Pilgrim path with great sights

Some small rain drops greeted us on the road…

Ingvar og Arthur i kvar sin skulptur…they were not followed by so many others….. warm weather… Now was the day and time for survey and some meditation on the pilgrim path! They have been clearing and together with Jørgen investigated about where the best trace would be …… Today Ingvar and Arthur were to show me the work the three of them had done. I could feel they were anxious and eager to hear my opinion. …..
IT IS GOOD!… The path turns around stones, creeps upwards on lingon clad slopes, twines around antiquated pine trees. Next the path climbs uphill on rounded big stones covered by moss and lichen…. soft and meak under your shoes….stones like memorial monuments give thoughts about those who were wandering underneath  the same tree crowns as we are…. and saw the same fjord as we do. A small rippling brook gave accompaniment to my thoughts … it made me sing inside .. We have just been celebrating that our Constitution is 200 years.. in a service in the church, and the choir sang ‘Old Norway, up north, is the land of our heritage’ … with this in mind I become solemn and respectful to the nature where we are allowed to be pilgrims …..

KvilesteinSome stones are boundary markers
that tell about the farm’s history
Some stones are brick stones
for stones walls around a field
Other  stones are in the brook
and have got rounded shapes
Hus for einkvan?from joyful play with water
Then there are the old roadside guard stones
like lace edge
at the road

Then tere is the stone you cannot
describe

It is high or small 
knotted or smooth
rounded or flat
and you can not
be wrong when you see this one

It is the resting stone
for your lunchpack
or your meditation
::::::