Archive | juli, 2014

29. juli – Pilegrimsvandring

PROGRAM FOR DAGEN 1230: Fellesvandringa startar ved avkøyrsla til Saurdal Høgtideleg opning av Pilegrimsstien v/ Ordførar i Balestrand Undervegs: Samling ved Tusenårseika Høgtisstunda vert leia av Kjersti Brudvik     1700: Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje Medverkande: Egon Askvik Tore Brudvik Diccon Pearce Randi Fasmer Sandra Pearce: Eyolf Østrem:  Gregoriansk sang