Haustblikk tilbake på Pilegrimsleia….

Vi nådde målet!

Haust ved kyrkja Vi gjekk ein veg i lag. Ein etter ein etter ein…. frå start til mål. Starten var ved tømmerplassen oppi Saurdalsvegen. Målet var Børtreet på Kvamsøyna. Alle kom fram til målet…. 
Vi hadde kvar våre tankar undervegs….
Vi var litt stille og lyttande til naturen sine lydar
Pilegrimeer&BørtreetVi var undrande over fargespelet vi høyrde langs leia.
Vi kjende oss små under dei høgvokste furutrea.
Vi song i lag i kyrkja.
Vi lytta til dei same orda og tonane som klang innunder kyrkjetaket i den ærverdige kyrkja frå 1280.
Deilig er jorden…. blei vår pilegrimssong til Børtreet:
Høgtid er det ordet som for meg beskriv stunda og dagen.

Takk for høgtid saman….

 

Autumn review at the Pilgrimage path

We reached the destination!

Haust ved kyrkja We went on a path together. One after another… and another …. from the beginning to the goal. This goal was the Worry Tree on the Kvamsøy island. We all managed to complete the pilgrimage…. 
We had each our thoughts whilst wandering….
We were still sometimes…listening to the sounds of nature. We were pondering about the coloured play we heard along the path…. How small we felt looking upwards to the fur tree tops.
Pilegrimeer&BørtreetWe sang together in the old Kvamsøy church.  We all listened to the same words….. as well as to the tones that filled the whole room. 
Deilig er jorden….’Wonderful is the earth’ ….mostly used as a Christmas carol … today it became our Pilgrimage procession song…… on he path to The Worry Tree.
Sacred time is the word best covering the mood of this moment and of this day.

Thank you for sharing this day with us….