Langfredagsvandring på Pilegrimsstien

Blir du med?

Arthur på GamlevegenI 2013 var den første vandringa på Pilegrimsstien, bare stykkevis… Det var den dagen ideen om sti her blei fødd. Langfredag 2014 var historisk: Dette var dagen for sen første Pilegrimsvandringa på den nye stien, heilt ut til Kvamsøy. I år, Anno Domine 2015 vil vi gjere turen igjen. Dette er tredje året, då vert det kalla tradisjon….
Vermeldinga har lova solskin, godt og tenleg ver til vandring.  Vil du gå Pilegrimsleia saman med andre pilegrimar, er du hjarteleg velkomen. Møt opp klokka 1200 ved Saurdalsvegen (nede ved riksvegen). Vi har ikkje det store programmet som ved Olsokvandringa i fjor. Dette blir ei stille, enkel vandring. Ei vandring til ettertanke og fred.

Unn deg tid til ettertanke
til undring over universet
søk stille stunder i ein travel kvardag
samle sinn og sjel og sansar
skap ein symfoni
i tid og rom

 

Good Friday wandering on the Pilgrimage path

Do you come with us?

Arthur på GamlevegenIn 2013 the Pilgrimage wandering was a short one, because the path was not completed. In fact, it was The Day the idea of a path in this area was born. Good Friday 2014 was a big event: this was the day for the first pilgrimage ever on the new path, all the way to Kvamsøy island. This year Anno Domine 2015 we want to do the wandering again. This will be the third year, now we are creating a tradition….
The weather forecast is good, good and suitable weather for wandering. If you want to walk together with other pilgrims, you are heartly welcome. We start at 120o.
We hope and pray for a simple and goodwandering. A pilgrimage for reflection and peace.

Award yourself time for thought
for wondering over the universe
give yourself a moment to breathe
amidst the bustling daily lift
find solace during the late evening
to find peace in soul and mind

 

Å huttetu!

‘Midt i musikken’ eller ‘Det er her det skjer’

Du har kanhende hørt om Det gylne hus i Balestrand? Heilt sikkert har du hørt og lese om Reiselivsmuseet! Vi er næraste nabo og har no i fleire år med lengsel og smerte sett fram til at det skal opne. Vi har levd og arbeidd i bråk og støv og stein ei stund no…. og bråk er det fortsatt…. enda nærare husveggene. 
For no skal det byggast veg! Rett forbi hushjørnet vårt! Heilt inn til veggen! Slik ser det ut no! 
AnleggsarbeidTeknisk etat-karane har teikna vegen og staffasje ikring…
og dei karane kan bruke blyant og linjal og vinkel,
tilogmed vidvinkel og GPS!
No har dei fått dugande ‘snikkarar’
som kan lese teikningane
og handtere spade og spett og
stubbebrytar og trillebår… 

Og vi skal gjere hovudreint slik at Det gylne hus skal skine om kapp med sola!
… og plante roser! Og alle hjerter gleder seg!

21.Rose på stilk