Milestein

Pilegrimskrossen

SteinKors02 20150729_140453No har pilegrimsleia fått sin merkestein. Ein kross. Ein steinkross frå kvernsteinbrotet i Hyllestad. Kunsthandverkaren Torbjørn Løland har gjort ei solid stykke arbeid, og vi er stolte og glade for å ha fått ein slik milestein ved Pilegrimsleia vår. Ved avdukinga knytte Pernille Østrem saman kvernstein – kornet – brødet – og Jesus som Livets brød… Det blei ei stor stund…. ei ei merkestund. 

Ei lita stund
delte vi stille tankar
med kvarandre
Steinane talte
fuglane song

I undring og glede

gjekk vi
vidare

Lys over Pilegrimsbygda Balestrand

Dagen blei vakker!

20150729_13284220150729_13261929. juli 2015 vil gå inn som den store Pilegrimsdagen i Balestrand si soge. Ordet pilegrim betyr ein som er i framandt leie. 40 pilegrimar gjekk seg saman til eit stort fellesskap. Vi blei vener i løpet av den 4,5 kilometer lange pilegrimsleia. Vi fekk godt og tenleg vèr….  dagen skein over vakker furuskog, majestetiske eiketre, lyngkledde svaberg og feststemte glade pilegrimar. Kva var vel meir riktig enn å stemme i med den norske versjonen av «An die Freude» … Til gleden!
Vandringa vart krydra med plantelære, kulturelle innslag og meditasjonssstunder. Høgdepunktet for oss var avdukinga av ein ny skulptur… Dette vil eg fortelje meir om i neste nummer av Pilegrimsnytt! Følg med, følg med!
Målet for pilegrimsvandringa var Kvamsøyna med den gamle kyrkja frå 1280 og Børtrehuset med skulpturen Børtreet. Begge desse høgtidsstundene vil eg kome attende til. Følg med, følg med!

Pilegimer.StartenTap for all del ikke lysten til å gå.
Jeg går meg til mine beste tanker,
og kjenner at ikke én tanke er så tung
at jeg ikke kan gå fra den
(Desse orda frå Søren Kierkegaard (1813-1855) får stå som motto for alle pilegrimar.

Light over the Pilgrimage Village

The day was beautiful!

20150729_13284220150729_13261929. July will be written in the history book of Balestrand. The word pilgrim comes frå ‘peregrino’ which means to be foreign, to be in a foreign place. Forty pilgrims were walking into a good fellowship. We became friends in course of the four and a half kilometre’s of walking. We got suitable weather for walking …. the day shone over tall fur trees, majestic oak trees, heather clad rocks and over joyful pilgrims. Nothing felt more correct than singing ‘An die Freude’ …. The wandering got some spice es from culture and botanic, as well as meditational whiles. The highlight for us in charge was the unveiling of a new sculpture….. More about that in the next ‘Pilgrimage News’ … Follow, follow!
The goal for the Pilgrim walk is the Kvamsøy island with the church from 1280 and the sculpture ‘The worry tree’. Follow the next Pilgrimage news!!

Pilegimer.StartenDon’nt ever loose the want to walk.
I get the best thoughts while walking,
and no thought are so heavy
that you can’t walk away from them
(These words from  Søren Kierkegaard
will be like a motto for all pilgrims….