Archive | Pilegrimsnytt

RSS feed for this section

Ein pilegrim er ein som vandrar i framandt land og lende

Alle ynskjer å vere ein del av eit fellesskap Eit fellesskap… ei gruppe menneske som arbeider mor eit felles mål… Dette med målet er viktig for eit godt fellesskap. Alle er likeverdige… alle får bruke sine evner og talent… og alle blir støtta av alle! Utopia?? Nei, det må vi ha lov til å tru, […]

29. juli 2014 …!

Velkomen til Balestrand! Det er ei stor glede å ønske velkomen til den første pilegrimsvandringa i Balestrand. Ideen blei fødd 12 år tilbake i tid, så han er snart tenåring. På tide å sende han ut i verda! Blir du med? Fattar du interesse, sett av datoen i agendaen din! Så får du følgje med […]

Villniss

Brøyte seg rydning i svarteste skog… Fekk så lyst til å sitere Ibsen frå Peer Gynt: «Gå utenom!», sa Bøygen…nei då, dei går ikkje utanom,  Ingvar og Arthur!  Parhestane har vore ute i 4 dagar og gjer vei i vellinga. Fotoet ovanfor er frå tidlegare i går, der du får ein ide av korleis det […]

Over bruer og gjennom grinder

Det er noko spesielt med bruer og grinder…. Vidare går arbeidet.. no vil Jørgen og hans menn snart begynne arbeidet med ei god grind frå utmarka til området ned på bøen, nærare gardshusa… og i tillegg stien som som vil føre pilegrimen til den vakre plassen der Tusenårseika står….. Her er det lett å føle […]

Det lysnet i skogen….

‘Godt og tenleg vèr’ Slik las klokkaren i inngangsbøna til høgmesse annakvar søndag i min barndoms kyrkje i Flå. No har vi hatt godt og tenleg vèr for gutane som jobbar med å rydde skog. Det ser litt drastisk ut på bildet ovanfor. Ta det heilt med ro, Ingvar skal ikkje gå laus på ei […]

Det er så mange hendingar i bygdom komne til……..

Tusenårseika ved Pilegrimsstien Dei ‘store’ pilegrimsmåla, slik som Mekka, Jesusalem, Santiago de Compostela, Cavadonga, Iona….har mykje til felles når det gjeld sjølve vandringsleia… det finnst skulpturar, kross eller andre ‘merke’ langs vegen. Pilegrimsleden frå Balestrand sentrum til Kvamsøy har ein særmerkt naturleg skulptur: Målsneseika. Ho er unik, ho er eitt an dei eldste trea i […]

Ein stor dag!

4. februar 2014 er ein spesiell dag! Å lage ein pilegrimsveg… det er stort, det! Vi har mange startdagar i dette prosjektet vårt. I dag er starten for preparering av ein ny parsell av leden…. den som leier til den riktig gamle bygdevegen ut mot Kvamsøy… den som allereie ligg der, klar til å vandre […]

Vener

Vener på pilegrimssti Ein av ideane med pilegrimsvandring er å bli kjend med seg sjølv. Naturen gjev ro til tanken, harmoni til sinnet. I pakt med naturen …. i takt med sine eigne hjarteslag….. set oss på sporet til den personen vi eigentleg er eller var meint å vere. Aleine eller saman med kjende eller […]

Pilegrimsleden

Gammal veg med nytt innhald Vi stod ved startpunktet, fire forventningsfulle stifinnarar. Tre og ein halv time seinare hadde vi svaret på det store spørsmålet: Finn vi vegen? Er det mogleg å finne veg i marka? Må vi nedom hovudvegen på enkelte parti? Svanhild og Jørgen Hundseth, Arthur Adamson og underteikna hadde ein klar motivasjon: Å […]

Landmåling på Kvamsøy

Stor dag for pilegrimar! – 22. november 2013 Alle tenkjelege og utenkjelege offentlege vesen har samstemmig sagt ja til at vi skal få setje opp eit lite hus for Børtreet på Kvamsøyna. Inger Johanne og Bjarne Hjartholm har heile tida vore positive til prosjektet, og velviluge til å gje tomt til huset. Balestrand kommune med […]