Kategoriarkiv: Pilegrimsnytt

Ein pilegrim er ein som vandrar i framandt land og lende

Alle ynskjer å vere ein del av eit fellesskap

Eit fellesskap… ei gruppe menneske som arbeider mor eit felles mål… Dette med målet er viktig for eit godt fellesskap. Alle er likeverdige… alle får bruke sine evner og talent… og alle blir støtta av alle! Utopia?? Nei, det må vi ha lov til å tru, at eit slikt samfunn  e r  mogleg!
Det har grodd fram pilegrimsfellesskap mange stader i verda. I dei seinaste åra har stiar blitt rydda, gamle ferdslevegar fått ny verd. Pilegrimsmål som ikkje er i nærleiken av ein av dei ‘sertifiserte’ pilegrimleiene, er blitt mange her i landet i dei siste 10 åra. Kvamsøy, Tjuatoten og Stillevatnet i Balestrand er mellom desse. Det næraste vi kjem er Kystleden frå Stavanger til Trondheim, og dei to som då ligg i leia: Kinn og Selja… i vest. I aust held Lærdal på med eit prosjekt med ei 6 mil lang rute langs den gamke Kongevegen til Tomaskyrkja på Fillefjell.
Så her ligg Balestrrand…midt i mellom… utanfor den pilgrimske tradisjon.
Vi held på å skape ein ny tradisjon og stykke for stykke vil vi oppleve ein samanhengande ‘Pilegrimsled Sognefjorden’ frå Lærdal til Solund…. då er det ingen hemsko å vere midt i mellom! Med Kvamsøy kyrkje frå 1280 som den ypperste representant for middelalderens pilegrimstradisjon. Vyene er store, og det må dei vere skal ein nå eit mål! Men no til stien…og den gjer vi klar… som ei berømt skilpadde i Æsops Fablar….meter for meter for meter…. Rydd Herrens vei… Gjør hans stier jevne (*) Gå til ‘Open me’

20131027_124519Ode
til vandringa
Gleden

begynner
innenfra
Men en liten tur
på stien
kan hjelpe med
å finne
den indre
tonen
frå djupet
frå sjela
:::::

::

Bli med på første Pilegrimsvandring Balestrand
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.


Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]◄ Esaias 40:3 ►

Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Hør! Det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!

Dansk (1917 / 1931)
I Ørkenen raaber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!

Svenska (1917)
Hör, man ropar; »Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.

King James Bible
The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.

English Revised Version
The voice of one that crieth, Prepare ye in the wilderness the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.[/toggle]

 

29. juli 2014 …!

Velkomen til Balestrand!

Det er ei stor glede å ønske velkomen til den første pilegrimsvandringa i Balestrand. Ideen blei fødd 12 år tilbake i tid, så han er snart tenåring. På tide å sende han ut i verda! Blir du med? Fattar du interesse, sett av datoen i agendaen din! Så får du følgje med på ‘Pilegrimsnytt’ og få meir oppdatering og detaljinformasjon i næraste framtid. Mange brikker skal falle på plass og vi er i rute!
Kven er ein pilegrimsvandrar?… Ser ein stort på det; alle er pilegrimar…livet er ei pilegrimsvandring… Alle har vi ein gong i livet behov for å stoppe opp..ein dag eller to… ei veke eller fire… og gå inn i det stille rommet. Eitt slikt stille rom er naturen. Vår pilegrimssti ligg i ein heilt spesiell natur. Vi legg inn oasar i oasen, slik at sinnet, sjelen og kroppen skal få påfyll! Alt etter kva du treng….

Lille bekkenNaturmedisin
Naturen ligg der
ventar på deg
til du oppdagar han
Han kjem deg i møte
med alle sine dufter og syner
Naturen kjem med ro til tanken
harmoni til sinnet
Det er sælebot i kvart eit syn
lindring i kvar ei luftning
Er det dette ein kallar naturmedisin?
…………..
…….

:

[box type=»info» style=»rounded» border=»full»]Pilegrim. Ordet kjem av ordet peregrino som kan omsetjast med ‘å vere i framant land, vere audmjukt vandrande, å vandring med opne sansar, utan forutinntatte haldningar’… Du skal kanhende møte nokon…kanhende møte deg sjølv på ein ny måte.[/box]

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Ord til pilegrimen
Dra ut!
Du ble født til vandring.
dra ut!
Det er noen du skal møte.
Hvor? Hvem?
Du vet det ikke enda –
kanskje deg selv?

Dra ut!
Dine skritt vil være dine ord –
veien din sang,
trettheten dine bønner –
og til slutt – når det hele er forbi
vil din indre stillhet snakke til deg.

Dra ut!
Alene eller sammen med andre –
men kom ut av deg selv!
Du hadde rivaler –
du vil finne venner og ledsagere.
Du møtte fiender –
du vil finne brødre og søstre.

Dra ut!
Hodet ditt vet ikke
hvor føttene leder ditt hjerte.

Dra ut!
Du ble født til veien –
pilegrimens vei.
Noen skal komme og møte deg –
søker deg
slik at du kan finne Ham i alt hellig
ved slutten av veien –
i dypet av ditt hjerte.
Han er din fred!
Han er din glede!

Gå!
Gud vandrer allerede
sammen med deg.

Anonym
Oversatt av Gunnar SIqveland[/toggle]

Villniss

Brøyte seg rydning i svarteste skog…

Fekk så lyst til å sitere Ibsen frå Peer Gynt: «Gå utenom!», sa Bøygen…nei då, dei går ikkje utanom,  Ingvar og Arthur!  Parhestane har vore ute i 4 dagar og gjer vei i vellinga. Fotoet ovanfor er frå tidlegare i går, der du får ein ide av korleis det ser ut  f ø r  dei gjekk laus med motorsag og machete. Og rydding….Det verkar så enkelt… men å finne den rette veg, er ikkje alltid like enkelt. Ein kan bli modlaus somme tider og stader. Arthur kjem heim etter endt arbeidsdag  med mangen ein kommentar om ‘skulle ikkje tru det var så tungt!’…. ‘

Gå gjennom ..sa IngvarTell dine gleder
heller enn dine
bekymringar
Dei ligg ope
synleg i dagen
rett framfor føtene
stenger for utsynet
Gledene
ligg gøymt
bak villnisset

 

Bli med på første Pilegrimsvandring Balestrand
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.

Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…

Over bruer og gjennom grinder

Det er noko spesielt med bruer og grinder….

Vidare går arbeidet.. no vil Jørgen og hans menn snart begynne arbeidet med ei god grind frå utmarka til området ned på bøen, nærare gardshusa… og i tillegg stien som som vil føre pilegrimen til den vakre plassen der Tusenårseika står….. Her er det lett å føle samband med fortida… og framtida kan reflektersat over…i stillheit og ro…. Det er óg naturleg å lytte til sjelen si stemme…..I refleksjon og meditasjon er det kanhende ein finn noko av meininga med at vi er her…nett no… Under den ærverdige eika… Og går ein inn i treet, kan ein tilogmed oppleve å sjå himmelen…

20131027_124905

Over bruer
og gjennom grinder
i ukjend land
det krevs manns mot
og kvinnes styrke
for å våge seg utpå
og gjennom
men ein må
over og gjennom
for å nå
morgonlandet
…..
:::::

 

Bli med på første Pilegrimsvandring Balestrand
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.

Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…

Det lysnet i skogen….

‘Godt og tenleg vèr’

Slik las klokkaren i inngangsbøna til høgmesse annakvar søndag i min barndoms kyrkje i Flå. No har vi hatt godt og tenleg vèr for gutane som jobbar med å rydde skog. Det ser litt drastisk ut på bildet ovanfor. Ta det heilt med ro, Ingvar skal ikkje gå laus på ei einaste av dei store vakre eiketrea i Målsnesskogen. Han skal ta så lite som mogleg! Men det er viktig å få ein god trasé, at stien vert god å trø, så nokre tre står bokstaveleg talt i vegen. Men tre står att …mest som ein allé vert det. Høge slanke furutre i god blanding med småvokste lauvtre og meir eller mindre søyleforma einerbusk. ..innimellom finn vi orekratt med klunger….bjørnebærhallingar fulle av renningar som klorer seg fast i deg… Her må ryddast.. ..Fuglar syter for sang til pilegrimsvandringa, mosekledd mark under høge slanke furustammer gjev ein god klangbotn.

20131027_121856
Verdfull

Du
fyller ein plass
berre du kan fylle
Vi
har alle
våre plassar
i det store
rommet
Det
gjer godt
å vite

 

[box type=»info» style=»rounded» border=»full»]Eik i kulturhistorien[rediger | rediger kilde] Mektige eiketrær har hatt en sentral plass i menneskenes kultur og religion i flere tusen år. Guden Zevs ble dyrket som eikegud i Dodona i det gamle Hellas, der treet særlig ble forbundet med lyn og torden. Også Litauen hadde sin tordengud knyttet til eikelunder. Treet var ellers hellig både i Italia, blant keltere og germanere. Fremdeles signaliserer tunge eikemøbler makt og tradisjon, mens eikeløv brukes som symbol på styrke og utholdenhet, blant annet på medaljer og militære gradtegn. Eik er dessuten nasjonaltre i Tyskland, Storbritannia og USA. Flere steder i verden er det spesielle eiketrær som har fått egne navn.Eik i kulturhistorien[rediger | rediger kilde] Mektige eiketrær har hatt en sentral plass i menneskenes kultur og religion i flere tusen år. Guden Zevs ble dyrket som eikegud i Dodona i det gamle Hellas, der treet særlig ble forbundet med lyn og torden. Også Litauen hadde sin tordengud knyttet til eikelunder. Treet var ellers hellig både i Italia, blant keltere og germanere. Fremdeles signaliserer tunge eikemøbler makt og tradisjon, mens eikeløv brukes som symbol på styrke og utholdenhet, blant annet på medaljer og militære gradtegn. Eik er dessuten nasjonaltre i Tyskland, Storbritannia og USA. Flere steder i verden er det spesielle eiketrær som har fått egne navn.

http://no.wikipedia.org/wiki/Eikeslekten[/box]

 

 

Det er så mange hendingar i bygdom komne til……..

Tusenårseika ved Pilegrimsstien

Dei ‘store’ pilegrimsmåla, slik som Mekka, Jesusalem, Santiago de Compostela, Cavadonga, Iona….har mykje til felles når det gjeld sjølve vandringsleia… det finnst skulpturar, kross eller andre ‘merke’ langs vegen. Pilegrimsleden frå Balestrand sentrum til Kvamsøy har ein særmerkt naturleg skulptur: Målsneseika. Ho er unik, ho er eitt an dei eldste trea i Noreg!

‘Treet på haugen’ har ein særeigen dåm over seg. Dette treet var planta eller sådde seg sjølv   f ø r   Noreg var samla til eitt rike! Eika har vore vitne til mang ‘ein trufast træl’… har sett ferdafolk frå framande land fare forbi utpå fjorden. Kong Sigurd stemna inn og kanhende kasta han eit blikk på den unge eika og bad gjerne ei bøn for folket sitt og landet…. Ho har fått med seg dei fleste ‘hendingar i bygdom komne til’… har sett merkesteinar verte sett i jorda, ungar har leika rundt stomnen og klatra i greinene…. kruna har gjeve  livd til utegåande sauer og mang ein trøytt arbeidskar har sett seg ned eit bel og kvilt ryggen sin mot den trauste stomnen… sjølv om ‘vinden tok om toppane’ og mangt eit stormkast har prøvd krefter mot treet… Tusenårseika på Målsnes står!

20131027_131837‘Å forvalte sitt pund’ er eit gammalt uttrykk som enkelt froklart er å bruke sine talent eller eigneluter på rett vis. Her ser vi døme på dette  rett framfor augene våre. I arbeidet med Pilegrimsvandring Balestrand har vi opplevd at grunneigarar velvillig ‘deler’ naturperler med oss alle. Vi opplevde det på Kvamsøyna, slik eg i ein tidlegare blogg har fortalt om. No opplever vi det med grunneigarar langs pilegrimsleia; dei ser verdien det vil få for bygda….samfunnet i vidare forstand….dei har auge for at ved å bidra… og dra i flokk, kan ‘storverk bli fødd’… i moderne språkdrakt: det er ein ‘vinn-vinn’ situasjon….
Så lagar Jørgen og hans menn ein fin port i gjertdet frå utmarka.. og ein sti vil føre vandraren ned til ei stille stund på haugen…og kanhende vil han finne att noko av meininga med at han er her nett no… Under den ærverdige eika… og går han inn i treet, kan han tilogmed oppleve å sjå himmelen…

 

Ein stor dag!

4. februar 2014 er ein spesiell dag!

Å lage ein pilegrimsveg… det er stort, det! Vi har mange startdagar i dette prosjektet vårt. I dag er starten for preparering av ein ny parsell av leden…. den som leier til den riktig gamle bygdevegen ut mot Kvamsøy… den som allereie ligg der, klar til å vandre på. Trekløveret Jørgen Hundseth, Ingvar Åberge og Arthur Adamson var uti marka for nokre dagar sidan for å merke traseen. Idag er dei to sistnemde i gang med rydding. Stien skal liggje fin og godt  i terrenget og han skal vere god å gå på. Små justeringar… nokre steinar er gode å trø på, medan andre må ein snu litt på eller flytte  vekk. Minst mogleg inngrep i den vakre skogsnaturen… 
Skogen er full av tre, alle er vakre og nokre er heilt spesielle… dei plukkar vi ut til ‘Merketre’ og lagar ein liten soppestad…med ein kvilebenk kanhende… Eit av dei mest særmerkte trea er Tusenårseika. Den vil eg skrive ein eigen blogg om seinare…. Dette vesle innlegget er mest for å fortelje at vi er godt i gang… mykje arbeid står att, men jammen har vi lagt mykje bak oss, også….

 

20140204_101357Mjuke tonar
møter deg
i morgondoggen
Grip ein strofe
og ta han med deg
på vandringa
ut i dagen

 

 

[box type=»note» style=»rounded» border=»full»]Pilegrimsled er ein turveg, sti eller veg som fører fram til eit mål av spesiell religiøs/ kristen karakter. Hos oss i ‘Pilegrimsvandring Balestrand’ er Kvamsøya og kyrkja og Børtreet eitt av måla. Sjå elles linken: http://no.wikipedia.org/wiki/Pilegrimsleden[/box]

Vener

Vener på pilegrimssti

Ein av ideane med pilegrimsvandring er å bli kjend med seg sjølv.
Naturen gjev ro til tanken, harmoni til sinnet.
I pakt med naturen …. i takt med sine eigne hjarteslag…..
set oss på sporet til den personen vi eigentleg er
eller var meint å vere.

Aleine eller saman med kjende eller ukjende vener

Eg såg ein framand
borti vegen
då han kom nærare
viste det seg at han var
ein ven.

Pilegrimsleden

Gammal veg med nytt innhald

Her er stienVi stod ved startpunktet, fire forventningsfulle stifinnarar. Tre og ein halv time seinare hadde vi svaret på det store spørsmålet: Finn vi vegen? Er det mogleg å finne veg i marka? Må vi nedom hovudvegen på enkelte parti? Svanhild og Jørgen Hundseth, Arthur Adamson og underteikna hadde ein klar motivasjon: Å gå like til Kvamsøy gjennom utmarka!
Vi gjekk på gjengrodde stiar, på delar av den gamle stølsvegen til Målsnesingane, på hjortetråkk og gamle bygdevegar…… Innimellom var det ikkje lignament av fàr etter ein sau eingong. Då var det å sjå seg ikring etter gode trasear.
Arthur og eg opplevde gjensynsglede då vi kom ned til 20131027_135307‘Langfredagsvegen’: Restar av den vakre gamle bygdevegen utom Sandvika. Sørgeleg med desse nye, moderne vegane som har ‘øydelagt’ så mangt eit kulturminne. Vi får ta vare på dei betane som har overlevd.
Alle hindringar til tross: Vi fann leia! Fire glade vandrarar var samstemt einige i at ‘vi hadde hatt ein gild tur’.

Framhald følgjer….

Om du i mellomtida ynskjer å sjå ‘Langfredagsvegen’ kan du gå inn på YouTube og søkje på filmen som Arthur laga då vi gjekk 20131027_134053vår første vandring på restane av den gamle bygdevegen nær Kvamsøy:

Bjørg’s pilegrimsvandring i Balestrand

Tillegg 16. april 2014:

Mellom forste delen av bloggen og dags dato:
No er vi i mål.. i alle fall første etappe! Dei første pilegrimar har vandra leia og funne stien god å gå på og sett kva for eit eldorado leia går gjennom. Eg trur at alle dei gode tankane, alle arbeidstak i glede, ligg ‘i lufta’ og er med å gjere Pilegrimsleia til noko heilt spesielt.
Dei som har vore med og tatt tak i steinar og tre og lyng og stubbar, er:
Jørgen Hundseth
Arthur Adamson
Ingvar Åberge
Erik Hoel
Sygnaelevar ved idrettslinja
Alle grunneigarane har vore positive!
Magni Jensen og Hege Klakegg har vore med på trase-jakt!

Hurra for alle!

 

Landmåling på Kvamsøy

Stor dag for pilegrimar! – 22. november 2013

20131122_110745Alle tenkjelege og utenkjelege offentlege vesen har samstemmig sagt ja til at vi skal få setje opp eit lite hus for Børtreet på Kvamsøyna. Inger Johanne og Bjarne Hjartholm har heile tida vore positive til prosjektet, og velviluge til å gje tomt til huset. Balestrand kommune med alle i administrasjonen har heile tida kome med råd i kvart ledd av prosessen. Maken til kommune! Her er det mogleg å vere ideutformar og -utviklar. Vi har erfart at kommunen ikkje berre er eit offisielt vesen; kommunen er folk! Folk med kunnskap og kompetanse, og mest verdfullt av alt: gangsyn og vidsyn. Litt gråvèr frå morgonen endra seg gradvis etterkvart som ytterpunkta på jordstykkjet vart markerte. Då Åsmund Landmålar hadde sett ‘merkesteinane’ i fjell og stein – 5 i talet, og fått dei inn på GPS’en, skein novembersola. Bjarne rodde oss attende til fastlandet og vi var samde om at ‘vi hadde hatt ein gild tur’. Vi var også medvitne om at dette vart ein historisk dag.

[box type=»info» style=»rounded» border=»full»]

Kvamsøy i Balestrand, sogn i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane, på nordsiden av Sognefjorden; 147 km2På den egentlige Kvamsøya tett ved fjordsiden, ca. 15 km sør for Balestrand tettsted, ligger den gamle Kvamsøy kirke fra 1300. Den nye kirken fra 1903 ligger på fastlandet ca. 5 km lenger ute ved fjorden. Kvamsøy var en flittig besøkt havn i sagatiden. Her lå bl.a. kong Sverre med sin flåte før slaget vedFimreite.Kvamsøysundet på innsida av Kvamsøya er ei av de beste naturlege havnene i Sognefjorden, og det finnes merke etter båtfester der jektene kunne fortøye.[/box]

20130329_161925

Kvamsøy kyrkje skin oss i møte
som slik på ein strålande
vakker seinhauses dag.
Til venstre mellom bergknausane
og treklynga ligg det nydelege,
skjerma området
som det vert fortalt om ovanfor.

Åsmund med GPS Åsmund Myklebust er Landmålar.
Han er tilsett ved Teknisk etat i kommunen.
Det var kjekt å vere med på arbeidet hans
med å måle opp og setje merkesteinar
ved grensen til det jordstykket for Børtrehuset.
Grunneigar Bjarne peika ut kvar han syntes
var det mest eigna stykket for føremålet.