Vener

Vener på pilegrimssti

Ein av ideane med pilegrimsvandring er å bli kjend med seg sjølv.
Naturen gjev ro til tanken, harmoni til sinnet.
I pakt med naturen …. i takt med sine eigne hjarteslag…..
set oss på sporet til den personen vi eigentleg er
eller var meint å vere.

Aleine eller saman med kjende eller ukjende vener

Eg såg ein framand
borti vegen
då han kom nærare
viste det seg at han var
ein ven.