29. juli – Pilegrimsvandring

PROGRAM FOR DAGEN

1230: Fellesvandringa startar ved avkøyrsla til Saurdal
Høgtideleg opning av Pilegrimsstien v/ Ordførar i Balestrand

fire i eikaUndervegs:
Samling ved Tusenårseika
Høgtisstunda vert leia av Kjersti Brudvik

 

Pilegrimsmålet

 

1700: Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje
Medverkande:
Egon Askvik
Tore Brudvik
Diccon Pearce
Randi Fasmer
Sandra Pearce:
Eyolf Østrem:  Gregoriansk sang