Adventvent 10

Skumringstimen

Etter Mandelas død har ei heil verd skrive og snakka og halde minnetaler om kva for eit stort menneske han var. Mandela sit no saman med alle dei andre englane og ser ned på menneska og undrast kva no…. dei vil vere glade om det blir noko meir ut av det enn berre ord. Kva er talentet vårt….var det sagt noko om å grave det ned…..

Lange kveldar
Når kveldane er lange
og mørke
er tida komen
for ryddesjau i sinnet
setje seg ned
kjenne etter
kva ein føler
og tenkjer
inst inne
Og finne ut
kva ein vil
gjere med det
……