Adventvent 14

På sporet av den gamle julesangen

Ein gammal julesang kom til meg 
frå gøymsla ein stad
han kom med gode bilete
om Læraren som teikna stallen og stjernen og krubba
og engelen på tavla
og bileta var fylde med julesongar på gråpapir
som lange banner til å pynte veggene
til Juletrefesten der heile bygda var med 
på ‘sløydsalen i andre’tasjen’
Vi fekk dekorere med farga tavlekritt…

Nu har vi pyntet vårt juletre, stjernen i toppen blinker…
Nyss stod det bort under vintrens sne, nu det med grenen vinker….

Eg veit no kvifor eg likar gran betre enn furu som tre til jul: Det er berre grana som kan vinke med greinene…

Nu har vi neket på gjerdet satt, vinteren er så øde.
Barnet som fødtes på strå i natt, ville små spurven føde….