Adventvent 21

Min barndoms fjell

‘Landskapet ein bur inne i set spor i hugen. Det gjev tankar og bilder til livet. Fjella eg vaks opp med, vil for alltid vere ein del av meg. Elva som rann stille og vid….. fjorden kalla vi henne…..gav ulike bilder til ulike årstider. Islagt fjord gjev meg ro og bilder av leikande born. Blide bakkar om sommaren var fulle av blomar og jordbær og lette småsko….. i vinterleg snøkappe blei vi pakka inn i tjukkast mogleg ullklede for leik med ski og kjelke. Frostkalde fingertuppar og tær høyrer med i dette biletet; knitrande vakkert ser eg det for meg…… Dei vakraste vinterfjell… vi har nok alle våre favorittar… i vårt indre blikk… 

Landskapet
Alle har vi eit landskap inne i oss

forma av landskap ikring
det ligg like framom oss
usynleg…men likevel kjent
I tanken formar det seg
som vegkanten ved små barneføter
som blide bakkar frå barneår og glade dagen
som fossestryk i leikande overmot
som høge fjell frå vandringar i unge år
som lauvskog i gyllen haust med høge tankar
som bølgjegang i sølverskin ved soleglad
Og alltid over er den høge himmel
med utsyn frå æve til æve
:::::::