Adventvent 23

Lys over land….

‘solverv for hjertene bange’……
kor forunderleg annleis heile naturen vert med eit lite solstreif. Den livgjevande sol…. det magiske lyset over fjord og fjell. Allnaturen og vi hungrar etter solgløtt i mørketider…… berre ein liten strime. Fargespekteret vert eit anna….kvar einskild farge får eit vell av sjatteringar, grønt er ikkje berre grønt lenger, blått er ikkje blått…… Skaparlyset gjev oss varme…. til å ståle vidare til medmenneske i vår midte….

Nytt lys
Eg vert stogga
i den daglege vandringa
og ser verda frå ein annan vinkel
Solskin over snøkledde sva
gjev eit anna lys
verda vert mjukare
den blå vinterfjorden
får eit gyllenblå lød
skuggane under Esefjell
syng ein ny melodi
og eg går med age
ein ny dag i møte