Adventvent 5

Småtankar
…frå ei vakker bygd ved ein stor fjord…i eit lite land

Vi har det så godt. Vi har det så altfor godt. Vi har det betre enn vi skulle hatt det….. særleg no i adventstida.Mange i min generasjon er kjende med omgrepet og kjensla ‘dårleg samvittigheit’. Det vert ein liten frustrasjon i meg dette; konflikten mellom ‘å ha det godt’ og ‘alle som ikkje har det godt’.

«Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne, at du er varm!»
Halldis Moren Vesaas sa det forløysande ord.

Vi har lov til å ha det godt. Vi har lov til å førebu ei god jul og slik halde tradisjonar i hevd.
 Vi har lov til pynte med stjerner og lys og flettekorger forma som hjarter i glanspapir. Vi er så heldige at vi kan gjere grannen vår glad, også. Det er ikkje ‘anten – eller’. Det er ‘både – og’.  

Ny dag
gamle ord
nye tankar
i vare sinn