Adventvent 7

Soloppgang i sinnet

Ein dag i desember som denne er som skapt til refleksjon. Heile verda er kvit. Det snør ovanfrå og nedanfrå og sidelengs. Når du ikkje ser lenger enn til naboen, når fjorden er borte og fjella bakom berre ligg der i ditt minne… underleg kor klåre tankane blir….   

Møte
Ein dag i desember møttest himmelen og jorda
og møtet sette tankar i sving
og det gav energi til ny skaping

Lat kvar dag
bli som ein
soloppgang i sinnet