Anno Domine 2016

Porten inn i det nye året

Bakgrunn Sol

Her ligg alle fargane framføre
vi kan velje dei vi synest passar
for kvar einskild dag
Er dagen grå
finnst der muntre fargar
i paletten
Er dagen trist
vel fargar frå sola
Er dagen full av latter 
treng du kanskje
berre svart og kvitt
Kvar ein dag vi får
er eit nytt islett
i veven om ditt liv