Bjørgs fototur

Per ardua ad astra

Gjennom arbeid til stjernene

Storehesten er blant favorittfjella.
Å kome til topps med penselen er hardt arbeid.
Målet er å kome til topps med ein ny akvarell
før klokkene ringer eit nytt år inn.
Blir du med?