Det lysnet i skogen….

‘Godt og tenleg vèr’

Slik las klokkaren i inngangsbøna til høgmesse annakvar søndag i min barndoms kyrkje i Flå. No har vi hatt godt og tenleg vèr for gutane som jobbar med å rydde skog. Det ser litt drastisk ut på bildet ovanfor. Ta det heilt med ro, Ingvar skal ikkje gå laus på ei einaste av dei store vakre eiketrea i Målsnesskogen. Han skal ta så lite som mogleg! Men det er viktig å få ein god trasé, at stien vert god å trø, så nokre tre står bokstaveleg talt i vegen. Men tre står att …mest som ein allé vert det. Høge slanke furutre i god blanding med småvokste lauvtre og meir eller mindre søyleforma einerbusk. ..innimellom finn vi orekratt med klunger….bjørnebærhallingar fulle av renningar som klorer seg fast i deg… Her må ryddast.. ..Fuglar syter for sang til pilegrimsvandringa, mosekledd mark under høge slanke furustammer gjev ein god klangbotn.

20131027_121856
Verdfull

Du
fyller ein plass
berre du kan fylle
Vi
har alle
våre plassar
i det store
rommet
Det
gjer godt
å vite

 

[box type=»info» style=»rounded» border=»full»]Eik i kulturhistorien[rediger | rediger kilde] Mektige eiketrær har hatt en sentral plass i menneskenes kultur og religion i flere tusen år. Guden Zevs ble dyrket som eikegud i Dodona i det gamle Hellas, der treet særlig ble forbundet med lyn og torden. Også Litauen hadde sin tordengud knyttet til eikelunder. Treet var ellers hellig både i Italia, blant keltere og germanere. Fremdeles signaliserer tunge eikemøbler makt og tradisjon, mens eikeløv brukes som symbol på styrke og utholdenhet, blant annet på medaljer og militære gradtegn. Eik er dessuten nasjonaltre i Tyskland, Storbritannia og USA. Flere steder i verden er det spesielle eiketrær som har fått egne navn.Eik i kulturhistorien[rediger | rediger kilde] Mektige eiketrær har hatt en sentral plass i menneskenes kultur og religion i flere tusen år. Guden Zevs ble dyrket som eikegud i Dodona i det gamle Hellas, der treet særlig ble forbundet med lyn og torden. Også Litauen hadde sin tordengud knyttet til eikelunder. Treet var ellers hellig både i Italia, blant keltere og germanere. Fremdeles signaliserer tunge eikemøbler makt og tradisjon, mens eikeløv brukes som symbol på styrke og utholdenhet, blant annet på medaljer og militære gradtegn. Eik er dessuten nasjonaltre i Tyskland, Storbritannia og USA. Flere steder i verden er det spesielle eiketrær som har fått egne navn.

http://no.wikipedia.org/wiki/Eikeslekten[/box]