Juleglede 2

Betlehem i Afrika eller Norge…..

Det gjekk ut ein gjetar
ein stad i utmarka
han såg til sauen sin
og gledde seg over alle englane
i det høge graset
…englane song
og freden var med han

Englane song eingong for hyrdingflokken
vakkert lydde det
og det gledde sjeler
og folket gjekk for å finne
barnet å undre seg over

Dei fann det
under stjernestrødd hiommel
og vinka med palmegriener
i stor glede
Og dei gjekk heim
i fred med seg sjølve og kvarandre….

::::::::::