Fortida og framtida er i dette øyeblikk

Kven er vi?

Av og til fell eg i tankar. Ved eit kalendarvende er dei djupare… Kva har ført til at eg er nett den eg er… anna enn utsjånaden? Genene er nedarva og har gjeve meg nett den litt skeive kroppen, det venstre øyra som er festa litt lægre enn det høgre og blått syn på livet. Funderingane mine går heller på kva som forma vårt indre og gav oss styrke og svakheit, ståpåvilje og motløyse…. Kva kveikte oss og kva bøygde oss? Kor kom fargene i oss frå og trongen til å skape….

Bru i Supphamar-kopi (1)Dråper på bladAlle hendingar
frå vi opna augene
alle skriblerier
alle glade øyeblikk
alle møte med
medmenneske
alle doggvåte
morgonar og
skimrande solefall…
her står vi
midt på brua
og ber med oss
heile livet vårt…
Kva tar vi med oss
over brua
og inn i framtida
tru…