Haustblikk tilbake på Pilegrimsleia….

Vi nådde målet!

Haust ved kyrkja Vi gjekk ein veg i lag. Ein etter ein etter ein…. frå start til mål. Starten var ved tømmerplassen oppi Saurdalsvegen. Målet var Børtreet på Kvamsøyna. Alle kom fram til målet…. 
Vi hadde kvar våre tankar undervegs….
Vi var litt stille og lyttande til naturen sine lydar
Pilegrimeer&BørtreetVi var undrande over fargespelet vi høyrde langs leia.
Vi kjende oss små under dei høgvokste furutrea.
Vi song i lag i kyrkja.
Vi lytta til dei same orda og tonane som klang innunder kyrkjetaket i den ærverdige kyrkja frå 1280.
Deilig er jorden…. blei vår pilegrimssong til Børtreet:
Høgtid er det ordet som for meg beskriv stunda og dagen.

Takk for høgtid saman….