Haustonna er i gang!

BranchLRHaust

Tida for refleksjon over ‘tid’. Den forunderlege syklusen som livet vårt er snor seg rundt. Tida for nye akvarellsprang og spilloppar. Sommaren har gitt ny inspirasjon og nye bilder er i kjømda…… Blir du aldri lei?… Veit du alltid kva du skal male?… er spørsmål mange stiller… og det same svaret får dei alle:
Malinga er sjølve livet.. og eg har eit spennande liv! Motiva står i kø, utfordringane er mange….
I fjor på denne tida gjekk det litt i stå med både det eine og det andre produktet. Mange blei skuffa over at den årvisse kalendaren ikkje kom. Denne hausten har vore fylt med  soloppgangar, med fargeglød, med blåbær og tyttebær, helse og med den gode ferieturen til Oslo og København, familiepåfyll med mykje meir …. som kan samanfattast i eitt ord: INSPIRASJON! Og plutseleg var alle ingrediensane på plass for ‘Vandring på solstråler’…. Kalendar 2016 kjem snart……….

Er ein
utanfor tid
lever ein
i eitt med
æva
Er ein
utanfor
rom
kjenner ein
stunder
av samband
med universet