Langfredag 2015…

Dagen rann opp med sol frå aust…

Tre vandrarar… det er Langfredag og folk flest vil til fjells for å gjere seg påskebrune. Vi var ein liten flokk som tok ut på vandring i låglandet, på Pilegrimsstien. Om flokken var liten, vart turen ei stor oppleving. Stien låg der, like heil og med tydelege teikn på at her er veg for folk. Naturen talte til oss gjennom glissen høgreiste furuskog, edellauvskog enno i tidlegvårdrakt, like før kleskift, mosekledde steinar og nålebelagt teppe på stien. Dei gamle eiketrea og Tusenårseika takte til oss meir kortvokste kryp… Men vi kunne lukte skogen, sjå skogen sitt velsigna mangfald, høyre fuglekvitteret, føle alderenssogesus gjennom dei gamle vridde furustammene. Kor heldige vi er som kan sanse og ta inn i hjarta vårt desse perlene frå skaparen si hand….
Takk for turen, takk for vandringa saman på Pilegrimsstien! Velkomen igjen til Pilegrimsvandringa til Olsok!mqdefault

This post is also available in: English