Langfredag 2015…

Dagen rann opp med sol frå aust…

Tre vandrarar… det er Langfredag og folk flest vil til fjells for å gjere seg påskebrune. Vi var ein liten flokk som tok ut på vandring i låglandet, på Pilegrimsstien. Om flokken var liten, vart turen ei stor oppleving. Stien låg der, like heil og med tydelege teikn på at her er veg for folk. Naturen talte til oss gjennom glissen høgreiste furuskog, edellauvskog enno i tidlegvårdrakt, like før kleskift, mosekledde steinar og nålebelagt teppe på stien. Dei gamle eiketrea og Tusenårseika takte til oss meir kortvokste kryp… Men vi kunne lukte skogen, sjå skogen sitt velsigna mangfald, høyre fuglekvitteret, føle alderenssogesus gjennom dei gamle vridde furustammene. Kor heldige vi er som kan sanse og ta inn i hjarta vårt desse perlene frå skaparen si hand….
Takk for turen, takk for vandringa saman på Pilegrimsstien! Velkomen igjen til Pilegrimsvandringa til Olsok!mqdefault

Good Friday 2015

sun from east woke the day…

Tre vandrarar… it is Good Friday and most people go up into the mountains to get ‘Easter sun tan’ and challenges from the vast snow. A few of us went for the Pilgrimage wandering in the silent forest alongside the fjord. Yet the group was small, we had a great tour. The path lay there, like last year, with clear signs of being a path for people. Nature spoke to us through the slim tall pine trees, through leaf trees still naked, but here and there seeing signs of green shoots soon to appear. Moss clad stones and dry needle carpet underneath the trees told about the perfect creation for reflection and health. The old noble birch trees and the Viking oak spoke to us ‘small folks’ and told us to use our senses; listen to the breathing of the forest and the birds’ singing while making their nest for their new family. We could read the  written history on the dry pine trunks. How blessed we are to be able to sense and store in our minds and in our hearts, these pearls from the big Creator …..
Thank you for the companyship on the wandering on the Pilgrimage path! Welcome back and join us on the big event, The Balestrand Pilgrimage on 29. July!mqdefault