Langfredagsvandring på Pilegrimsstien

Blir du med?

Arthur på GamlevegenI 2013 var den første vandringa på Pilegrimsstien, bare stykkevis… Det var den dagen ideen om sti her blei fødd. Langfredag 2014 var historisk: Dette var dagen for sen første Pilegrimsvandringa på den nye stien, heilt ut til Kvamsøy. I år, Anno Domine 2015 vil vi gjere turen igjen. Dette er tredje året, då vert det kalla tradisjon….
Vermeldinga har lova solskin, godt og tenleg ver til vandring.  Vil du gå Pilegrimsleia saman med andre pilegrimar, er du hjarteleg velkomen. Møt opp klokka 1200 ved Saurdalsvegen (nede ved riksvegen). Vi har ikkje det store programmet som ved Olsokvandringa i fjor. Dette blir ei stille, enkel vandring. Ei vandring til ettertanke og fred.

Unn deg tid til ettertanke
til undring over universet
søk stille stunder i ein travel kvardag
samle sinn og sjel og sansar
skap ein symfoni
i tid og rom