Livet er bratt somme tider….

Bratte lier og stupbratte sva

Blomer(BAK)CMYKBerget mitt 1Nedre Vindrek beskåretLivet er utfordrande
som å klatre oppetter bergasider
Berget vert levande
glimar i sola
blendar deg i augo
gjev deg roser i kinn
hjartet vert oppglødd
og lungene fyllest med reinaste luft
parfymert av fjelldronning
og bergmynte
det er som å vandre
i eit eventyrleg farkekart

i grenseland mellom
rosenkvarts og beryll

tittar mose opp
i sprekker i glinsande gneis
klamrar fjelldronninga seg fast
og nikkar lukke til

løna ligg i

syn som heilar sinnet
duft som rensar kroppen
og kvar lufting
lindrar smerte

Ved målet augnar du
dalen langt der nede
svimlande smiler du
til ditt eige spegelbilde
i fjorden

og du veit at det finst
fleire fjell

å klatre
i dagar som kjem

Livet er
ei spennande reise