'Klåre vinter' Vindreken ved Esefjorden

More mountains

‘Have you seen one, you have seen them all’
(heard spoken while viewing mountains at the Sognefjord!)

Some years ago I exhibited together with the Norwegian photographer Johan Brun. He brought some pictures from a prvious exhibition named ‘more mountains’ … This title spoke to me and has followed me later…. Norwegian songs …many of them …. have got a touch of ‘fjell’ = mountains.’The old mountains in the far distance… it is something sturdy and solid about these monuments.  …… ‘high mountains make a narrow sky’ ….a word says. A rewriting of mine….. ‘high mountains fjell give a high sky’…we have to turn the eyes as high as we can, and so we get a feeling of a higher heaven….

Those mountains and tose valleys we saw ‘during our first childhood’ (qoute from a Norw. song) will stay with us for life…. the same as the stories from the Bible we learnt in school…. For me the absolute ‘top’ mountains are ‘The two horns in Hemsedal valley. The impressions in my mind stays for life. But forty years’ life at the Sognefjord under its mountains also make print of eternal value. All the bends of the fjords that make its way into the land give a mauntain one front side and one ‘behind side’, related to where you liver….and we all want to own ‘a bit’ …

fjellThe sun shine on
the snow crystals
and make the cold winter’s day
3 degrees warmer
and 100 % lighter

Nature breathes
silent wondering
and wide open
amazement

 

[box style=»rounded» border=»full»]Vindreken er eitt av dei mest markante fjella ved Sognefjorden. Det har eigentleg tre toppar, den inste er 1273 m o h. Spesielt i vinerham kan ein sjå eit løvehovud i teikningar i fjellet.[/box]

'Klåre vinter' Vindreken ved Esefjorden

Mere fjell

‘Har du sett eitt, har du sett alle’ (overhørt i ein samtale mellom to turistar!)

For nokre år sidan stilte eg ut saman med fotografen Johan Brun. Han hadde ein del bilder som høyrde til utstilliga ‘mere fjell’ … Denne titelen talte til meg og har følgt meg seinare…. Norske songar med islett av fjell finn vi i fleng ….Dei gamle fjell i syningom…. det er noko traust og stødig ved desse monumenta …… ‘høge fjell gjer himlen trong’ ….heiter det. Ei lita omskriving….. ‘høge fjell gjev ein høg himmel’  ….vi må vende blikket så høgt vi kan, då får vi faktisk ei kjensle av at himmelen er høgare….

Dei fjell og dei dalar som vi ‘i den fyrste ungdom såg’, vert med oss heile livet…. tilliks med Bibelsoga og Katekisma og Landstads reviderte…. Eg har tvillingfjella i Hemsedal, Storehødn og Veslehødn, som min barndoms desiderte ‘toppfjell’. Barndommens fjell gjer eit inntrykk i hugen som aldri forsvinn. Førti års liv ved fjorden i Sogn set spor. Alle buktingar i landskapetog alle nye fjordarmar som banar seg lei inn i landskapet, gjev fjell framside og bakside, alt etter som kvar du bur. Alle vil vi ha ein bit av eit fjell i eige…

fjellSola glitrar på snøkrystallane
og gjer den kalde vinterdagen
3 grader varmare
og 100 % lysare

Naturen andar av
stille fundering
og vidopen
forundring

 

[box style=»rounded» border=»full»]Vindreken er eitt av dei mest markante fjella ved Sognefjorden. Det har eigentleg tre toppar, den inste er 1273 m o h. Spesielt i vinerham kan ein sjå eit løvehovud i teikningar i fjellet.[/box]