Ny start

Nye fjell og nye vidder

Stemorsting (1)Alltid på veg mot nye mål
Ei glede og ei utfordring på same tid
du har stadig nye ønskemål
nye vyer
alltid med håp om å lukkast
Gang på gang opplever eg
at linjer kjem litt i ulage
fargetonar fekk ein annan klang
at komposisjonen kunne ha vore
enda meir nøyaktig
… eg må le litt av meg sjølv
og smile litt….

Vi er då berre menneske
som faktisk er litt usymmetriske
Det einaste som tel
er å vere tru mot sitt indre
vere sannferdig i sin vandring i blomeenga
ha respekt for fjellet og dei vide viddene
… og erkjenne at himmelen ikkje alltid er blå….