Pilegrimsmerket

Tankar til logoen…

PilegrimLogoBalestrandDen gylne ringen ytterst er det uendelege, ringen utan byrjing eller ende, eller ‘frå æve til æve’….
Innanfor æva ligg det levande vatnet, symbolisert med den blå fargen.
Det kvite står for reinheit og er forma som dei fem kronblada i villkirsebærblomen,
Balestrand kommune sin offisielle blomst.
Dei fem begerblada symboliserer glede, fred, tilgjeving, von og vekst.

Det raude hjartet symboliserer kjærleik og krossen er Børtreet. 
Dette piktogrammet står på alle veg- og retningsskilta
langsmed pilegrimsleden mot Kvamsøy.