Program for Pilegrimsdagen

29. juli 2015 i Balestrand

To pilegrimarIndre styrke 3PilegrimsmåletBøtreethusSlik vil dagen sjå ut for deg som vil vere med på Pilegrimsveg:
Klokka 1130 starar vi med transport til utgangspunktet for Pilegrimsstien

1200: Pilegrimstoget startar og fellesvandringa går med små stogg langs leia. Vi vil gje deg små innslag av kultur og ord til refleksjon. Ein pust i bakken under Tusenårseika unner vi oss. Einskilde av dykk vil kanhende gå i marsjtempo for seg sjølv, medan andre tar fleire stogg, anten for meditasjon eller tankeflukt. Vi har rekna god tid, og alle vil nå målet ved Ungdomshuset i Kvamsøy i god tid til ein lunsjpause før båtferd over til øyna.

1530: Kyrkjebåten startar med transport over til Kvamsøyna og vil gå i skytteltrafikk til alle er komne over:
1700: Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje. Song og musikk vil fylle den ærverdige, unike middelalderkyrkja. 
Medverkande: Prost Kjetil Netland, organist Diccon Pearce, musikkinnslag ved Sandra Pearce og Randi Fasmer. Gregoriansk song ved Eyolf Østrem.
Etter gudstenesta går vi i prosesjon til Børtreet. Samlingsstunda her vil  bli leia av Pernille Østrem og Arthur Adamson. Ei unik oppleving i lauvtrelunden. 

Mette på opplevingar avsluttar vi dagen med båtskyss over sundet og bilskyss tilbake til Balestrand.
Vi håpar du vil vere med oss på Pilegrimsveg!
Ei oppleving for livet!

Ynskjer du å delta,  kontakt meg, så får du tilsendt påmeldingsskjema med meir detaljet informasjon og økonomi.
Bjørg F Bjøberg
Fjærestad 44, 6899 Balestrand
Mob.: 915 62 842
E-post: bjoergfb@online.no