Romjulsdraum 3

I desse vareteljingsdagar….

 For 17 år sidan sa eg farvel til jobben min. Ville prøve ut andre talent enn å vere lærar. Eg møtte mange gleder og utfordringar. Eg møtte mange nye vesen i den nye livet mitt. Eg møtte kommunale vesen…. mellom andre skattevesenet….Det var nytt og ukjent…. Sjølvmeldinga var levert og eg kom i tankar om dette offentlege rommet vi alle er ein del av. Tankane enda opp i ei lita tekstrekkje:

Rekneskap
er å telle alle sine varer
Ein tel alle sine utgifter
og deretter alle sine inntekter
Så trekkjer ein alle sine utgifter
frå alle sine inntekter
Så sit ein att med alle velsigningane
Og dei veit ikkje skattevesenet noko om
…..dei er så vanskelege å telle….