Alle innlegg av Bjørg Bjøberg

Nearly there!

Well begun is half done…half done and a bit more …  …

Would so dearly make the flowers climb in the rocks like they really did! The foxglove grew out from a chink in the gneiss.. the Bird’sfoot trefoil crept over the ditch underneath the steep wall of rocks….. the butterflies landed on the delicate stem of the harebell where she climbs all over in the steep rock wall…. the mountain cranberries grow from poor soil on a shelf in the rock just on the edge of the cliff…..and the hip rose….well…. they behaved as if they were at home and owners of the whole mountain! The closest to a celebrity among the flowers was the white wild orchid… who sent the most exotic fragrance out in the air…especially at night time: The night violet herself!

The more common ones, the true servants that gave us joy through the whole summer, were the buttercup and the cranesbill…two oppositesin colour range but in peaceful coexistence and in cooperation with The Lady’s Mantle;…. an example of ‘work together and get things done….
We can learn much from the ‘mountain climbers….

20131210_011626


Happiness it is

when the roadsides
come meeting with you
and the buttercups shoot
in thousands of smiling blossoms
in the midsummer’s day
When the harebell
give us a lesson
in ‘climbing art’ and courage
Happiness it is
when the butterfly
flutters in the wind
Happy luck!

 

20131210_011557

Summer rain
is
my
favourite

next to
sunshine

 

Nearly there!

 Well begun is half done… half done and a bit more…  …

I so dearly want the flowers to climb, as they really did in that mountain rock. A foxglove grew out from a cleft in the gneiss stony wall. The birdsfoot’s trefoil crept over from the ditch into the roadside undernesth the shadowy wall. The butterflies flattered and landed on the delicate stems of the harebell where she unfrightened of hights climbed all over the rock…. The Mountain cranberry grew from poor soil on the on the very edge og the rock and the hip roses behaved as if they were Queen of the settlement! Celebrity

. tyttebæra vaks utav ei liti von på hamrane ved stupet, og klungerrosene, ja, dei oppførte seg som heime og eigarar av heile bergknausen! Men den mest selebre gjesten var dei kvite orkideane, som sende sin eksotiske duft i kveldinga; Nattviol herself!
Dei daglegdagse…dei trugne trælan, som gledde oss mest heile sommaren i gjennom… engsoleien og storknebb! To motpolar i fargesetteing men i fredeleg samhald og i samhandling med Marikåpen. Tenk for eit samarbeid og korleis ein i felleskap kan ‘kle berget’!
Vi har mykje å lære av bergaklatrarane….

20131210_011626


Lykke

er når vegkantane
kjem deg i møte
og soleiene spring ut
i tusen blomesmil
i midtsommardagen
Når blåklokka
gjev oss ei lekse
i klatrekunst og vågemot
Lykke er
når sommarfuglen
flagrar og ønsker
Lykke til!

 

20131210_011557

Sommarregn
er det
beste
eg veit

nest
etter solskin

 

 

Nearly there!

 Well begun is half done… half done and a bit more …

So dearly I want to make them climb in the rocks…like they really do!  A foxglove grew out from a little crack in the gneiss… The bird’s-foot trefoil crept over the ditch underneath the steep ‘mountain’…. the butterflies landed on the thin, delicate stems og the fragile hare-bells, where she frightless  climbed all over the ‘wall-side’  The lingon berry grew on a glen with poor soil, just on the edge of the presipee … vaks utav ei liti von på hamrane ved stupet, og klungerrosene, ja, dei oppførte seg som heime og eigarar av heile bergknausen! Men den mest selebre gjesten var dei kvite orkideane, som sende sin eksotiske duft i kveldinga; Nattviol herself!
Dei daglegdagse…dei trugne trælan, som gledde oss mest heile sommaren i gjennom… engsoleien og storknebb! To motpolar i fargesetteing men i fredeleg samhald og i samhandling med Marikåpen. Tenk for eit samarbeid og korleis ein i felleskap kan ‘kle berget’!
Vi har mykje å lære av bergaklatrarane….

20131210_011626


Lykke

er når vegkantane
kjem deg i møte
og soleiene spring ut
i tusen blomesmil
i midtsommardagen
Når blåklokka
gjev oss ei lekse
i klatrekunst og vågemot
Lykke er
når sommarfuglen
flagrar og ønsker
Lykke til!

 

20131210_011557Sommarregn
er det
beste
eg veit

nest
etter solskin