Stikkordarkiv: ‘Gå utenom’ sa Bøygen

Villniss

Brøyte seg rydning i svarteste skog…

Fekk så lyst til å sitere Ibsen frå Peer Gynt: «Gå utenom!», sa Bøygen…nei då, dei går ikkje utanom,  Ingvar og Arthur!  Parhestane har vore ute i 4 dagar og gjer vei i vellinga. Fotoet ovanfor er frå tidlegare i går, der du får ein ide av korleis det ser ut  f ø r  dei gjekk laus med motorsag og machete. Og rydding….Det verkar så enkelt… men å finne den rette veg, er ikkje alltid like enkelt. Ein kan bli modlaus somme tider og stader. Arthur kjem heim etter endt arbeidsdag  med mangen ein kommentar om ‘skulle ikkje tru det var så tungt!’…. ‘

Gå gjennom ..sa IngvarTell dine gleder
heller enn dine
bekymringar
Dei ligg ope
synleg i dagen
rett framfor føtene
stenger for utsynet
Gledene
ligg gøymt
bak villnisset

 

Bli med på første Pilegrimsvandring Balestrand
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.

Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…