Kategoriarkiv: Blog @en

Grey November! November grey?

It is a statement from long before,
in Norway at least,
that November is grey.

I admit, it rains and the wind blows. It id more tricky to get sight of the colour spectre on such days as this. You better look with your heart than with your eyes. Then you’ll discover many green nuances in the evergreens. It is surprisingly many colours on the fjord, from deep blue tones going on to lilac and to all the varieties of grey: rosy grey, green grey, blue grey and not to forget yellow grey, light grey and egg grey. (I am not certain of how that colour actually looks like, bur surely it is an exiting one!) Further on, you’ll see grey rosy, grey green, grey bluish and grey yellow. Finally, on this rainy day, I will give you grey white. That is my favourite: there you find all the other colours inside.

What a happy,
happy
November
day!

From silent grey to a symphony in red

 

Leaves from the memory book

A November’s Day can be that varied and multicoloured so we can risk to loose our breath.
In fact, grey days in between give us calmness for the thought. Whilst sitting here, meditating in grey, I hear the raindrops outside my studio window playing their prelude. My mind is tuned to devotions and I blade through autumn memories from my mobile photo archive. I simply had to share with you these warm leaves from Frognerparken in Oslo. Please, receive these simple thoughts: 

Autumn is like a well
the outlet is your thoughts
your feelings
your wisdom of life
draw from the well
it is everlasting rich
like you

Ny verd!

For to to timar sidan la eg inn min første BLOGG nokonsinne

Kven hadde trudd for 68 år sidan, då eg vart fødd, at eg skulle kome så langt i verda?
Eg har lært så mykje om lærdom, at eg veit det er lurt å repetere, så no prøver eg på eit nytt innlegg på bloggen, like godt med det same:

Arthur og eg drog til Oslo for å vere med på feiring av Munch. Ein og ein halv time å vente var ikkje for mykje, utstillinga var verd kvart eit minutt. Vi hadde personleg guide; Veslemøy har vore tett på Munch gjennom Frankfurt, London og no i Oslo, så vi fekk valuta for pengane. Når eg i tillegg fekk oppleve Oslo i haustsol saman med mine to døtre, barnebarn og kjæreste, skal de gå lenge før eg klagar over noko som helst her i verda!

Ein kan velje
å vere glad
enkelt
som det

Nearly there!

 Well begun is half done… half done and a bit more …

So dearly I want to make them climb in the rocks…like they really do!  A foxglove grew out from a little crack in the gneiss… The bird’s-foot trefoil crept over the ditch underneath the steep ‘mountain’…. the butterflies landed on the thin, delicate stems og the fragile hare-bells, where she frightless  climbed all over the ‘wall-side’  The lingon berry grew on a glen with poor soil, just on the edge of the presipee … vaks utav ei liti von på hamrane ved stupet, og klungerrosene, ja, dei oppførte seg som heime og eigarar av heile bergknausen! Men den mest selebre gjesten var dei kvite orkideane, som sende sin eksotiske duft i kveldinga; Nattviol herself!
Dei daglegdagse…dei trugne trælan, som gledde oss mest heile sommaren i gjennom… engsoleien og storknebb! To motpolar i fargesetteing men i fredeleg samhald og i samhandling med Marikåpen. Tenk for eit samarbeid og korleis ein i felleskap kan ‘kle berget’!
Vi har mykje å lære av bergaklatrarane….

20131210_011626


Lykke

er når vegkantane
kjem deg i møte
og soleiene spring ut
i tusen blomesmil
i midtsommardagen
Når blåklokka
gjev oss ei lekse
i klatrekunst og vågemot
Lykke er
når sommarfuglen
flagrar og ønsker
Lykke til!

 

20131210_011557Sommarregn
er det
beste
eg veit

nest
etter solskin

 

 

Nearly there!

Well begun is half done…half done and a bit more …  …

Would so dearly make the flowers climb in the rocks like they really did! The foxglove grew out from a chink in the gneiss.. the Bird’sfoot trefoil crept over the ditch underneath the steep wall of rocks….. the butterflies landed on the delicate stem of the harebell where she climbs all over in the steep rock wall…. the mountain cranberries grow from poor soil on a shelf in the rock just on the edge of the cliff…..and the hip rose….well…. they behaved as if they were at home and owners of the whole mountain! The closest to a celebrity among the flowers was the white wild orchid… who sent the most exotic fragrance out in the air…especially at night time: The night violet herself!

The more common ones, the true servants that gave us joy through the whole summer, were the buttercup and the cranesbill…two oppositesin colour range but in peaceful coexistence and in cooperation with The Lady’s Mantle;…. an example of ‘work together and get things done….
We can learn much from the ‘mountain climbers….

20131210_011626


Happiness it is

when the roadsides
come meeting with you
and the buttercups shoot
in thousands of smiling blossoms
in the midsummer’s day
When the harebell
give us a lesson
in ‘climbing art’ and courage
Happiness it is
when the butterfly
flutters in the wind
Happy luck!

 

20131210_011557

Summer rain
is
my
favourite

next to
sunshine

 

Nearly there!

 Well begun is half done… half done and a bit more…  …

I so dearly want the flowers to climb, as they really did in that mountain rock. A foxglove grew out from a cleft in the gneiss stony wall. The birdsfoot’s trefoil crept over from the ditch into the roadside undernesth the shadowy wall. The butterflies flattered and landed on the delicate stems of the harebell where she unfrightened of hights climbed all over the rock…. The Mountain cranberry grew from poor soil on the on the very edge og the rock and the hip roses behaved as if they were Queen of the settlement! Celebrity

. tyttebæra vaks utav ei liti von på hamrane ved stupet, og klungerrosene, ja, dei oppførte seg som heime og eigarar av heile bergknausen! Men den mest selebre gjesten var dei kvite orkideane, som sende sin eksotiske duft i kveldinga; Nattviol herself!
Dei daglegdagse…dei trugne trælan, som gledde oss mest heile sommaren i gjennom… engsoleien og storknebb! To motpolar i fargesetteing men i fredeleg samhald og i samhandling med Marikåpen. Tenk for eit samarbeid og korleis ein i felleskap kan ‘kle berget’!
Vi har mykje å lære av bergaklatrarane….

20131210_011626


Lykke

er når vegkantane
kjem deg i møte
og soleiene spring ut
i tusen blomesmil
i midtsommardagen
Når blåklokka
gjev oss ei lekse
i klatrekunst og vågemot
Lykke er
når sommarfuglen
flagrar og ønsker
Lykke til!

 

20131210_011557

Sommarregn
er det
beste
eg veit

nest
etter solskin