Archive | Pilegrimsnytt

RSS feed for this section

Pilegrimsvandring til Tjuatoten

1098 meter over fjorden Med fritt utsyn til sju kongerike står vi på platået der Tjuatoten er høgast. Eg har klatra til toppen før, men denne gongen er spesiell: Vi finn KROSSEN! Vi fekk den finaste haustdagen vi kunne ønske oss, klår haustsol med varme er ikkje daglegdags. Tett granskog og lyse bjørkelier; blåbær, krekling […]