Archive | oktober, 2015

Haustonna er i gang!

Haust Tida for refleksjon over ‘tid’. Den forunderlege syklusen som livet vårt er snor seg rundt. Tida for nye akvarellsprang og spilloppar. Sommaren har gitt ny inspirasjon og nye bilder er i kjømda…… Blir du aldri lei?… Veit du alltid kva du skal male?… er spørsmål mange stiller… og det same svaret får dei alle: Malinga er […]