Stikkordarkiv: Hvor de gylne stjerner blinker

Adventvent saman med adelen…

Julesong på Helsetunet

Kort 2 Songlaget – i år som alle år – syng jula inn for dei gamle. Som vi stod der og song ‘Å, kom, la oss følge stjernen i det høye…’ undra eg meg over kven ‘dei gamle’ er? Eg talde elleve ‘gamle songlagssongarar’. Det er ikkje lenge sidan dei stod ved sida av meg i koret….vakre røyster og songen deira kom frå hjartet, frå songarglede.  No song dei i lag med oss og dei song framleis med hjartet og dei er framleis unge… tilogmed litt barnlege.. Ho Elisabeth sa det med verdig mine og rak rygg: ‘Det er så godt å se at de eldre er med, da blir det så riktig liksom’….

Vi er saman
på vandringa
i ‘eit uoverskuelig pilegrimstog’
vi glèr oss når mørket flyr
for lyset blant oss bor’…
midt oppi all elende
som snik seg innover oss
Gamle eller unge
kva betyr no det….