Stikkordarkiv: tusenårseika

Historisk!

15. april Anno Domine 2014

Første Pilegrimsvandring i Balestrand… i moderne tid. Vi ville teste stien. Spennande! Ville dei andre verte like betatt som vi er? Etter nokre steg blei eg heilt roleg; dei var med! Dei såg og tok inn den underfulle Guds natur. Dei såg at her har han verkeleg stødd ut med raus hand…. 

Lage stisteinane
stubbane
fuglekvitteret
froskedammen
furuskogen
granskogen
barnålene
dei tørre knausane
steintrinna
bekkesurlet
Gamlevegen
moseteppe
lauv

 

Og alle var einige om at det hadde vore ei gild Pilegrimsvandring!

Vi er alle fulle av beundring og takksemd til Jørgen, Arthur, Erik, Ingvar og Sygnaelevar for det arbeidet dei har lagt ned i å finne den gode leia, rydde og jamne stien…. Det merkast at dei har hatt både hjerne og hjarte med! 

 

Prøvegå Pilegrimsleia

Raude band langs leia!

pilegrimsstiFire komma fire kilometrer sti snor seg no gjennom Målsnesmarka….Han er rydda og jamna. Tre som stod i vegen, er saga ned.  Snublesteinar er blitt trygge stegtrinn. Stien er merka. Du kan gå på han!  Påsken er nett den rette tida for Prøvevandring. Jo fleire føter som trør, jo meir vert det ein sti! Du kjører, eller syklar… eller går til der Saurdalsvegen startar. Der vil du sjå eit kart over heile stien. Nyt turen, og den unike naturen! Ta deg gode pauser. Det er mykje vakkert å sjå langs leia. Stien er i sin spede begynnelse. Rom vart ikkje bygd på ein dag, ei heller er Pilegrimsleia komplett. Men naturen er!

Mosegrodd 2Tysdag 15. april klokka 1800 vil vi gjere ei uformell samla vandring. Dei som vil slå seg saman med oss, er hjarteleg velkomne! Viss du tar kontakt på førehand, vil vi organisere skyss attende til Kallestad eller Balestrand. 

Kartet du ser ovanfor, er lite, så eg legg det også inn direkte på facebookprofilen min.

Over bruer og gjennom grinder

Det er noko spesielt med bruer og grinder….

Vidare går arbeidet.. no vil Jørgen og hans menn snart begynne arbeidet med ei god grind frå utmarka til området ned på bøen, nærare gardshusa… og i tillegg stien som som vil føre pilegrimen til den vakre plassen der Tusenårseika står….. Her er det lett å føle samband med fortida… og framtida kan reflektersat over…i stillheit og ro…. Det er óg naturleg å lytte til sjelen si stemme…..I refleksjon og meditasjon er det kanhende ein finn noko av meininga med at vi er her…nett no… Under den ærverdige eika… Og går ein inn i treet, kan ein tilogmed oppleve å sjå himmelen…

20131027_124905

Over bruer
og gjennom grinder
i ukjend land
det krevs manns mot
og kvinnes styrke
for å våge seg utpå
og gjennom
men ein må
over og gjennom
for å nå
morgonlandet
…..
:::::

 

Bli med på første Pilegrimsvandring Balestrand
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.

Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…

Det er så mange hendingar i bygdom komne til……..

Tusenårseika ved Pilegrimsstien

Dei ‘store’ pilegrimsmåla, slik som Mekka, Jesusalem, Santiago de Compostela, Cavadonga, Iona….har mykje til felles når det gjeld sjølve vandringsleia… det finnst skulpturar, kross eller andre ‘merke’ langs vegen. Pilegrimsleden frå Balestrand sentrum til Kvamsøy har ein særmerkt naturleg skulptur: Målsneseika. Ho er unik, ho er eitt an dei eldste trea i Noreg!

‘Treet på haugen’ har ein særeigen dåm over seg. Dette treet var planta eller sådde seg sjølv   f ø r   Noreg var samla til eitt rike! Eika har vore vitne til mang ‘ein trufast træl’… har sett ferdafolk frå framande land fare forbi utpå fjorden. Kong Sigurd stemna inn og kanhende kasta han eit blikk på den unge eika og bad gjerne ei bøn for folket sitt og landet…. Ho har fått med seg dei fleste ‘hendingar i bygdom komne til’… har sett merkesteinar verte sett i jorda, ungar har leika rundt stomnen og klatra i greinene…. kruna har gjeve  livd til utegåande sauer og mang ein trøytt arbeidskar har sett seg ned eit bel og kvilt ryggen sin mot den trauste stomnen… sjølv om ‘vinden tok om toppane’ og mangt eit stormkast har prøvd krefter mot treet… Tusenårseika på Målsnes står!

20131027_131837‘Å forvalte sitt pund’ er eit gammalt uttrykk som enkelt froklart er å bruke sine talent eller eigneluter på rett vis. Her ser vi døme på dette  rett framfor augene våre. I arbeidet med Pilegrimsvandring Balestrand har vi opplevd at grunneigarar velvillig ‘deler’ naturperler med oss alle. Vi opplevde det på Kvamsøyna, slik eg i ein tidlegare blogg har fortalt om. No opplever vi det med grunneigarar langs pilegrimsleia; dei ser verdien det vil få for bygda….samfunnet i vidare forstand….dei har auge for at ved å bidra… og dra i flokk, kan ‘storverk bli fødd’… i moderne språkdrakt: det er ein ‘vinn-vinn’ situasjon….
Så lagar Jørgen og hans menn ein fin port i gjertdet frå utmarka.. og ein sti vil føre vandraren ned til ei stille stund på haugen…og kanhende vil han finne att noko av meininga med at han er her nett no… Under den ærverdige eika… og går han inn i treet, kan han tilogmed oppleve å sjå himmelen…