Lyset i gråkulden

Lys over land

PerlerEin kald, riktig gråkald vinterdag
ikkje ein bitteliten solgløtt
skyene låg lag på lag
riktignok i forskjellige gråtonar
dei låg så tett saman
at ikkje ein millimeter sol slapp gjennom
Han er tung å kome gjennom
denne vinteren…
Nett slik ein dag
tar ein fram i minnet
doggdropemorgonar frå ein fargerik haust
blomeengene vi svømte i
på dei varmande junidagane
alle dei himmellysande sommarkveldane
der sola legg ein strålekrans i fjellranda
lenge etter ho har gått ned
No blei eg varm
berre ved tanken…
i kinna
og i hjartet
Vinteren er då så vakker
i alt det kvite og grå….
AutumnLeafØnskeliste i januar…….
Lukkelege barn og barnebarn
og barnebarns barn
gleder i kvardagen
soloppgang
lyse dagar
varmt sommarregn
tidlegvårgleder
utsyn frå høge fjell
som er lette å klatre
Kva meir?

The light in the grey cold

Light over land

PerlerA cold, e really grey cold winter’s day
not the tiniest sun glimpse
the clouds lay layer on layer
yet in different shades of grey
they lay so tightly together
that even not a  millimetre of sun was let through
It is hard to get through
these winters…
Just a day like today
we search for memories of
dewdrop mornings from a colourful autumn
the flower fields we waded through
on the warmest days of June
all the light Summer evenings
when the sun lays a starry edge
on the mountain tops
… long after dawn
I got warmth
by the thought only
… on my cheek
and in my heart
Winter is so beautiful
with the whites and the greys
AutumnLeafList of wants in January…….
Happy children and grandchildren
and their children again
joys in the Daily day life
sunrise
light days
warm summer rain
joys of early Spring
view fro high mountains
that are easy to climb
What else?

Livet er bratt somme tider….

Bratte lier og stupbratte sva

Blomer(BAK)CMYKBerget mitt 1Nedre Vindrek beskåretLivet er utfordrande
som å klatre oppetter bergasider
Berget vert levande
glimar i sola
blendar deg i augo
gjev deg roser i kinn
hjartet vert oppglødd
og lungene fyllest med reinaste luft
parfymert av fjelldronning
og bergmynte
det er som å vandre
i eit eventyrleg farkekart

i grenseland mellom
rosenkvarts og beryll

tittar mose opp
i sprekker i glinsande gneis
klamrar fjelldronninga seg fast
og nikkar lukke til

løna ligg i

syn som heilar sinnet
duft som rensar kroppen
og kvar lufting
lindrar smerte

Ved målet augnar du
dalen langt der nede
svimlande smiler du
til ditt eige spegelbilde
i fjorden

og du veit at det finst
fleire fjell

å klatre
i dagar som kjem

Livet er
ei spennande reise

Fortida og framtida er i dette øyeblikk

Kven er vi?

Av og til fell eg i tankar. Ved eit kalendarvende er dei djupare… Kva har ført til at eg er nett den eg er… anna enn utsjånaden? Genene er nedarva og har gjeve meg nett den litt skeive kroppen, det venstre øyra som er festa litt lægre enn det høgre og blått syn på livet. Funderingane mine går heller på kva som forma vårt indre og gav oss styrke og svakheit, ståpåvilje og motløyse…. Kva kveikte oss og kva bøygde oss? Kor kom fargene i oss frå og trongen til å skape….

Bru i Supphamar-kopi (1)Dråper på bladAlle hendingar
frå vi opna augene
alle skriblerier
alle glade øyeblikk
alle møte med
medmenneske
alle doggvåte
morgonar og
skimrande solefall…
her står vi
midt på brua
og ber med oss
heile livet vårt…
Kva tar vi med oss
over brua
og inn i framtida
tru…
 

 

The past and the future is right in this moment

Whom are we?

Some times I am lost in thoughts. When I change the calendar they are deeper… What has made me into the person I am… otherways than the outlook? The genes are my heritage from forefathers and -mothers, and they have made me a tine the  lopsided body, the left ear a little lower than the right one, and a blue sight on life. My ponderings go more into what and whom have formed our inner self. What gave us strength and weakness, will of determination and discouragement… What lit us into deeds and what bent us down? From where came the colours within us and the wish and need to create…

Bru i Supphamar-kopi (1)Dråper på bladAll happenings
from the moment
we opened our eyes
all the writings
all the happy moments
all our meetings with
fellow sisters
and brothers
all dewy mornings
and shimmering
sunsetss…
here we stand
on the bridge
carrying
our whole life…
What do we bring
over the bridge
into the future
I wonder…