Archive | januar, 2016

Lyset i gråkulden

Lys over land Ein kald, riktig gråkald vinterdag ikkje ein bitteliten solgløtt skyene låg lag på lag riktignok i forskjellige gråtonar dei låg så tett saman at ikkje ein millimeter sol slapp gjennom Han er tung å kome gjennom denne vinteren… Nett slik ein dag tar ein fram i minnet doggdropemorgonar frå ein fargerik haust […]

Livet er bratt somme tider….

Bratte lier og stupbratte sva Livet er utfordrande som å klatre oppetter bergasider Berget vert levande glimar i sola blendar deg i augo gjev deg roser i kinn hjartet vert oppglødd og lungene fyllest med reinaste luft parfymert av fjelldronning og bergmynte det er som å vandre i eit eventyrleg farkekart i grenseland mellom rosenkvarts […]

Fortida og framtida er i dette øyeblikk

Kven er vi? Av og til fell eg i tankar. Ved eit kalendarvende er dei djupare… Kva har ført til at eg er nett den eg er… anna enn utsjånaden? Genene er nedarva og har gjeve meg nett den litt skeive kroppen, det venstre øyra som er festa litt lægre enn det høgre og blått […]